*نشست هم اندیشی و همبستگی سران و بزرگان طایفه کهیش برگزار شد* شهر اولین ها//نشست هم اندیشی سران و بزرگان طایفه کهیش با هدف تعامل و همبستگی بیشتر طایفه برگزار شد. به گزارش شهر اولین ها، نشست هم اندیشی و همبستگی طایفه کهیش با حضور صدها نفر از تیره های مختلف  اعم از سران و […]

*نشست هم اندیشی و همبستگی سران و بزرگان طایفه کهیش برگزار شد*

شهر اولین ها//نشست هم اندیشی سران و بزرگان طایفه کهیش با هدف تعامل و همبستگی بیشتر طایفه برگزار شد.

به گزارش شهر اولین ها، نشست هم اندیشی و همبستگی طایفه کهیش با حضور صدها نفر از تیره های مختلف  اعم از سران و بزرگان، اندیشمندان و جوانان طایفه با هدف تعامل و اتحاد بیشتر و انجام برنامه های مشارکتی برگزار گردید. در این نشست حاضرین ضمن تأکید بر اهمیت شناخت و همبستگی بیشتر تیره ها در طایفه و ارتباط پیوسته در ماههای آتی، در خصوص برنامه های پیش رو به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست علاوه بر برنامه ریزی در خصوص برگزاری همایش های نوروزی و سالانه طایفه در مکانی خاص، بر انجام نشست های ماهانه تأکید گردید.

در این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید ضمن دریافت اطلاعات فردی افراد حاضر در نشست و ایجاد بانک اطلاعاتی طایفه کهیش، معرفی سامانه پیام کوتاه تشکل و تعیین مقدمات نشست های بعدی نیز صورت گرفت و مقرر گردید ضمن اطلاع جزییات نشست به سایر بزرگان و سران طایفه، نشست های آتی با حضور حداکثری طایفه جهت همبستگی و برنامه ریزی های بعدی صورت پذیرد.