نصب بنرهای آموزشی در راستای ارتفاء فرهنگ ترافیکی
نصب بنرهای آموزشی در راستای ارتفاء فرهنگ ترافیکی
رئیس پلیس راهور مسجدسلیمان از نصب بنرهای آموزشی سطح شهر در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیکی خبر داد.

عصر اولین ها// سرگرد سیدمحمد موسوی رئیس پلیس راهور مسجدسلیمان از نصب بنرهای آموزشی سطح شهر در راستای ارتقاء فرهنگ ترافیکی خبر داد. 

وی با بیان این مطلب افزود: از آنجایی که اگاهی بخشی و اطلاع رسانی یکی از مولفه های فرهنگ سازی به شمار می رود برنامه نصب بنرها نیز در همین راستا انجام گرفت. سرگرد موسوی تأکید نمود: با ارتقاء فرهنگ ترافیکی و رانندگی در بین شهروندان بویژه رانندگان ایمنی بیشتری در معابر شاهد خواهیم بود و امیدواریم این فرهنگ به مرور بین تمامی احاد جامعه نهادینه شود.