نصب پوسترهای انتخاباتی بر دیوارها و معابر عمومی+ تصاویر
نصب پوسترهای انتخاباتی بر دیوارها و معابر عمومی+ تصاویر

عصر اولین ها// تنها چند ساعت از شروع تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای شورای شهر در مسجدسلیمان کافی بود تا بخش عمده ای از معابر عمومی مرکز شهر در میان انبوهی از پوسترها و تصاویر تبلیغاتی کاندیداها گم شود. این در حالی است که برخی شهروندان نسبت به این موضوع اعتراض نموده و خواستار رسیدگی به موضوع و […]

عصر اولین ها// تنها چند ساعت از شروع تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای شورای شهر در مسجدسلیمان کافی بود تا بخش عمده ای از معابر عمومی مرکز شهر در میان انبوهی از پوسترها و تصاویر تبلیغاتی کاندیداها گم شود. این در حالی است که برخی شهروندان نسبت به این موضوع اعتراض نموده و خواستار رسیدگی به موضوع و برخورد با کاندیداهای متخلف از طریق مراجع قضایی و انتظامی شده اند.

به گزارش عصر اولین ها، همزمان با اولین ساعات تبلیغات انتخابات شورای شهر بخش عمده ای از معابر عمومی مرکز شهر در مسجدسلیمان به پوسترها و تصاویر تبلیغاتی کاندیداها اختصاص یافته است. موضوعی که با اعتراض برخی شهروندان همراه شده است.
این در حالی است که مطابق بند ۸ ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک موضوع تصویب نامه شماره۱۸۴۶۷/ت۲۶۷۳۵هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن “الصاق هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات دولتی و صندوقهای پست، باجه های تلفن ، پستهای برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی ( مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هر گونه تابلوی راهنما ممنوع بوده. مأموران انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند.
شهرداریها موظفند با استفاده از امکانات نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند.”
با این حال باید دید که واکنش مراجع قضایی و انتظامی به قانون گریزی برخی کاندیداهای انتخابات شورای شهر چه خواهد بود.