نظافت پارک ها در مسجدسلیمان به حال خود رها شده اند !؟
نظافت پارک ها در مسجدسلیمان به حال خود رها شده اند !؟
نظافت و پاکسازی پارک ها در مسجدسلیمان این روزها به فراموشی سپرده شده است.

عصر اولین ها// در حالی که کمتر از یکسال از بهره برداری پارک کوهستانی ۵۰ هکتاری تمبی در مسجدسلیمان می گذرد گویا نظافت و پاکسازی پارک به فراموشی سپرده شده است.

به گزارش عصر اولین ها، حدود یکسال از افتتاح پارک 50 هکتاری تمبی در مسجدسلیمان می گذرد. با این حال گویا نظافت و پاکسازی پارک به فراموشی سپرده است. شواهد موجود نشان می دهد که بخشی از پارک به زباله دانی تبدیل شده و این موضع به مرور می تواند فاجعه بهداشتی بزرگی را برای سلامت شهروندان ایجاد نماید. این در حالی است که ماده 55 قانون وظابف شهرداری ها صراحتاً به تنظیف و پاکیزه نگهداشتن معابر و محل های عمومی اشاره داشته و انتظار می رود با تعیین مکان مشخصی برای زباله ها، چالش محیط زیستی پارک نیز مرتفع شود.