نفت مسجدسلیمان ،یک امتیاز تا جام قهرمانی گلف کشور
نفت مسجدسلیمان ،یک امتیاز تا جام قهرمانی گلف کشور

سایت خبری شهر اولین ها// تاریخچه گلف کشورمان با نفت و مسجدسلیمان گره خورده و ناخودگاه وقتی نامی از گلف برده می شود همه نگاه ها به سمت مسجدسلیمان می آید جایی که زادگاه و مهد گلف کشور و خاورمیانه است و از دیرباز تاکنون گلف بازان آن یک پای ثابت تیم ملی بوده اند […]

سایت خبری شهر اولین ها// تاریخچه گلف کشورمان با نفت و مسجدسلیمان گره خورده و ناخودگاه وقتی نامی از گلف برده می شود همه نگاه ها به سمت مسجدسلیمان می آید جایی که زادگاه و مهد گلف کشور و خاورمیانه است و از دیرباز تاکنون گلف بازان آن یک پای ثابت تیم ملی بوده اند .در این روزها که هوای استان خوزستان بسیار گرم و نفس گیر شده رقابت حساس دو تیم مطرح و صاحب شانس قهرمانی نیز بر گرمای لیگ گلف افزوده تا تکلیف لیگ برتر امسال گلف در مهد و دیار نفت کشور یکسره شود و قهرمان امسال شناخته شود .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، هفته پایانی از دور برگشت مرحله نهایی  رقابت های لیگ برتر گلف کشور چهارشنبه ۱۲ و پنج شنبه ۱۳ پیگیری شد که طی آن دو تیم مدعی عنوان قهرمانی،  ملی حفاری اهواز و نفت مسجدسلیمان در داربی نفتی ها به مصاف هم  رفتند تا چهره تیم قهرمان در این رقابت شناخته شود .در همین روز دو تیم آزادگان مسجدسلیمان و هیئت تهران نیز در مسجدسلیمان در رقابتی بی تأثیر به مصاف هم ر فتند .