نفت مسجدسلیمان ،یک امتیاز تا جام قهرماني گلف کشور
نفت مسجدسلیمان ،یک امتیاز تا جام قهرماني گلف کشور

سایت خبری شهر اولین ها// تاريخچه گلف کشورمان با نفت و مسجدسليمان گره خورده و ناخودگاه وقتي نامي از گلف برده مي شود همه نگاه ها به سمت مسجدسليمان مي آيد جايي که زادگاه و مهد گلف کشور و خاورميانه است و از ديرباز تاکنون گلف بازان آن يک پاي ثابت تيم ملي بوده اند […]

سایت خبری شهر اولین ها// تاريخچه گلف کشورمان با نفت و مسجدسليمان گره خورده و ناخودگاه وقتي نامي از گلف برده مي شود همه نگاه ها به سمت مسجدسليمان مي آيد جايي که زادگاه و مهد گلف کشور و خاورميانه است و از ديرباز تاکنون گلف بازان آن يک پاي ثابت تيم ملي بوده اند .در اين روزها که هواي استان خوزستان بسيار گرم و نفس گير شده رقابت حساس دو تيم مطرح و صاحب شانس قهرماني نيز بر گرماي ليگ گلف افزوده تا تکليف ليگ برتر امسال گلف در مهد و ديار نفت کشور يکسره شود و قهرمان امسال شناخته شود .

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، هفته پاياني از دور برگشت مرحله نهايي  رقابت هاي ليگ برتر گلف کشور چهارشنبه 12 و پنج شنبه 13 پيگيري شد که طي آن دو تيم مدعي عنوان قهرماني،  ملي حفاري اهواز و نفت مسجدسليمان در داربي نفتي ها به مصاف هم  رفتند تا چهره تيم قهرمان در اين رقابت شناخته شود .در همين روز دو تيم آزادگان مسجدسليمان و هيئت تهران نيز در مسجدسليمان در رقابتي بي تأثير به مصاف هم ر فتند .