نفت مسجدسلیمان-ایرانجوان بوشهر به روایت تصویر
نفت مسجدسلیمان-ایرانجوان بوشهر به روایت تصویر

شهر اولین ها//اولین مسابقه نفت در لیگ امسال در خانه با پیروزی شیرین  سه بر صفر نفت همراه شد تا موجی از شادی در بین هواداران نفت براه بیافتد.هوادارانی که علیرغم گرمای وحشتناک مرداد ماه مسجدسلیمان از ساعتی پیش از بازی در استادیوم حضور یافته و به تشویق بی امان و بی حاشیه تیم محبوب […]

شهر اولین ها//اولین مسابقه نفت در لیگ امسال در خانه با پیروزی شیرین  سه بر صفر نفت همراه شد تا موجی از شادی در بین هواداران نفت براه بیافتد.هوادارانی که علیرغم گرمای وحشتناک مرداد ماه مسجدسلیمان از ساعتی پیش از بازی در استادیوم حضور یافته و به تشویق بی امان و بی حاشیه تیم محبوب خود پرداختند.گلهای نفت در این دیدار توسط رضا جباری-محمد معاوی و عرفان پور افراز به ثمر رسید.نفتی ها هفته آینده در قائم شهر به مصاف نساجی این شهر خواهند رفت.