نفت مسجدسلیمان به کجا می رود ؟
نفت مسجدسلیمان به کجا می رود ؟

سایت خبری شهر اولین ها// علیرضا اکبری: در حالی حدود دو ماه دیگر استارت لیگ ۱۸ تیمی دسته یک فوتبال ایران زده می شود و تیم ها در تکاپوی جذب بازیکنان موردنظرشان هستند، تیم پر طرفدار *نفت مسجدسلیمان* هنوز کادر فنی خود را تعیین نکرده و در صورت ادامه این روند بیم آن می رود […]

سایت خبری شهر اولین ها// علیرضا اکبری: در حالی حدود دو ماه دیگر استارت لیگ ۱۸ تیمی دسته یک فوتبال ایران زده می شود و تیم ها در تکاپوی جذب بازیکنان موردنظرشان هستند، تیم پر طرفدار *نفت مسجدسلیمان* هنوز کادر فنی خود را تعیین نکرده و در صورت ادامه این روند بیم آن می رود که در پایان فصل  رتبه ای نازل و حتی در جمع فانوس به دستان در جدول رقابت ها باشد.

نفت مسجدسلیمان در حالی در این شرایط بسر میبرد که مدیرعامل آن خود فرزند شهر اولین ها و از ورزشکاران و دلسوزان ورزش مسجدسلیمان است. امید آنکه هدایت یزدی با غنیمت شمردن زمان بتواند تصمیمی درست در انتخاب سرمربی بگیرد تا شیران زاگرس یکبار دیگر در سطح اول فوتبال ایران ظاهر شوند و دوباره *روح زندگی و شادابی* در شهر جاری گردد، جوانان شهر امیدوار و شور و شوق بار دیگر به فوتبال مسجدسلیمان و اردوی نفتی ها بازگردد.
با انیحال برخی تیمهای دسته اولی از هم اکنون در اندیشه جذب نفرات مورد نظر کادرفنی خود هستند تا با آغاز تمرینات آماده سازی خود حضوری پرقدرت در رقابتهای فصل آتی داشته باشند. هنوز یادمان نرفته که فصل گذشته و در طی کش و قوس های فراوان پس از آنکه بختیاری زاده از حضور در نفت مسجدسلیمان بعنوان سرمربی امتناع نمود و گزینه های متعددی از جمله کورش موسوی برای هدایت زردپوشان مطرح می شد بصورت ضرب الاجلی و کوتاهترین زمان ممکن به شروع لیگ یک حافظی بعنوان سرمربی نفت انتخاب شد.

اکنون اما فرصت خوبی تا آغاز مسابقات باقی مانده است و امیدوار است تا تدبیر بهتر مجموعه مدیریت باشگاه نفت کادرفنی قوی و شایسته ای برای حضور پرقدرت نفتی ها در فصل جدید تعیین شود.