نفس های شیمبار هم به شماره افتاد + تصاویر / تدبیرها در خصوص شیمبار چه می گوید ؟!
نفس های شیمبار هم به شماره افتاد + تصاویر / تدبیرها در خصوص شیمبار چه می گوید ؟!

شهر اولین ها//باوجود گذشت چندماه از صدور احکام دادگاه برای تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در محوطه منطقه گردشگری شیمبار متاسفانه تاکنون این احکام اجرا نشدند. به گزارش شهر اولین ها،روند ساخت و سازهای غیرقانونی در مناطق حفاظت شده محیط زیست،اطراف رودخانه ها و کوه ها در سال های گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته […]

شهر اولین ها//باوجود گذشت چندماه از صدور احکام دادگاه برای تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در محوطه منطقه گردشگری شیمبار متاسفانه تاکنون این احکام اجرا نشدند.

به گزارش شهر اولین ها،روند ساخت و سازهای غیرقانونی در مناطق حفاظت شده محیط زیست،اطراف رودخانه ها و کوه ها در سال های گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته است و همین موضوع باعث شد که مقام معظم رهبری در اواخر سال ۹۳ با ورود به این موضوع خواستار برخورد جدی دستگاه های مسئول نسبت به این موضوع شد.

متاسفانه طی سالهای گذشته روند ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده شیمبار در شهرستان اندیکا افزایش یافته است و همین موضوع باعث اعتراض دوستداران حفاظت محیط زیست در این شهرستان و شهرستان های اطراف شده است و در دیدارهای متعدد با مسئولین خواستار برخورد جدی با این قانون شکنان شدند.

طی سال گذشته و امسال با شکایت دستگاه های مسئول،دادگاه شهرستان اقدام به صدور احکامی برای تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز کرده است که متاسفانه تاکنون اجرا نشده است.

اجرایی نشدن این احکام،امروز مورد انتقاد دوستداران محیط زیست است و این سوال را مطرح میکنند که چه چیزی تاکنون مانع اجرای قانون در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز شده است؟

پیگیری های این پایگاه خبری حکایت از آمادگی دستگاه های قضایی و انتظامی برای اجرای این احکام را دارد و چرایی عدم اجرای این احکام را باید اداره محیط زیست شهرستان باید پاسخ دهد.

گفتنی است طی ماههای گذشته و در سایه تعلل در انجام احکام قضایی،سرعت ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه رشد قابل توجهی کرده است و با تداوم این ساخت و سازها،آینده ی خوبی را برای این منطقه بکر نمیتوان متصور کرد.

2 (1)2 (2) 2 (3) 2