نقش مشاور شهردار مسجدسلیمان در توسعه و پیشرفت پروژه های فنی و عمرانی چیست؟
نقش مشاور شهردار مسجدسلیمان در توسعه و پیشرفت پروژه های فنی و عمرانی چیست؟

شهر اولین ها//شهرستان مسجدسلیمان از دیرباز مستعد طرح و برنامه ریزی پروژه های متعدد عمرانی و شهرسازی بوده و عملکرد شهرداری در این حوزه همواره کانون توجه شهروندان و کارشناسان اهل فن قرار گرفته است. با این حال به نظر می رسد که شهردار مسجدسلیمان با انتصاب مشاور خود در حوزه فنی و عمرانی تا […]

شهر اولین ها//شهرستان مسجدسلیمان از دیرباز مستعد طرح و برنامه ریزی پروژه های متعدد عمرانی و شهرسازی بوده و عملکرد شهرداری در این حوزه همواره کانون توجه شهروندان و کارشناسان اهل فن قرار گرفته است. با این حال به نظر می رسد که شهردار مسجدسلیمان با انتصاب مشاور خود در حوزه فنی و عمرانی تا حدودی اندیشه سر و سامان بخشیدن به این حوزه را در سر می پروراند. تصمیمی که گویا بعضاً با حواشی ریز و درشت و تنش هایی همراه بوده است.

به گزارش شهر اولین ها، انتخاب شهام سلیمانی بعنوان شهردار مسجدسلیمان امیدبخش توسعه و پیشرفت شهر اولین ها بویژه در حوزه فنی و اجرایی بود. علی الخصوص اینکه فردی با رزومه اجرایی که عمدتاً در حوزه فنی و عمرانی حدود یکسال بر صندلی مدیریت شهرداری جلوس نموده است.

با این حال اما به نظر می رسد سلیمانی با انتصاب مشاور خود در حوزه فنی و عمرانی، تا حدود زیادی عزم خود را برای بهبود فعالیت شهرداری در این حوزه جزم کرده است. اتفاقی که گویا بعضاً با ایجاد تداخل وظیفه و امور در حوزه مزبور همراه است. این اتفاق زمانی جالبتر به نظر می رسد که معاونت فنی و عمرانی و مجموعه تحت مدیریت وی از جمله کارشناسان توانمند و با تجربه شهرداری و شهرستان به شمار می روند. اما به نظر می رسد دامنه اختیارات آقای مشاور تا حدی افزایش یافته که قدرت تصمیم گیری و ارائه نظر و ایده از مجموعه معاونت فنی سلب گردیده است. علاوه بر این گفته می شود که برخورد نامناسب آقای مشاور  با برخی از مراجعه کنندگان و انبوه سازان به شهرداری موجب تشدید انتقادات به عملکرد و رفتار وی طی هفته های اخیر گردیده است. ضمن اینکه اخیراً حضور آقای مشاور در یکی از محلات با بروز تنش ها و درگیری لفظی با برخی شهروندان همراه بوده است.

از سویی دیگر نام این مشاور بعضاً با اصطلاحاتی از جمله ” مشاور عالیه پروژه بلوار دوم شهری” ، ” مشاور امور زیربنایی ” و … همراه بوداست. حتی گفته می شود وی از سوی شهردار در خصوص اعمال پاره ای نظرات و تعیین خط مشی عمرانی و فنی اختیارتام دارد. ضمن اینکه شنیده می شود هزینه های میلیونی که آقای مشاور به واسطه حضورش در شهرداری به این نهاد تحمیل نموده ، هزینه پرواز و رفت و آمد به خارج از استان ( محل سکونتش) را نیز شامل می شود.

با تمام این تفاسیر جای پرسش های زیادی باقی مانده که امیدواریم شهردار مسجدسلیمان پاسخ قانع کننده و قابل قبولی برای آنان داشته باشد. اینکه معیار و شاخص های انتصاب مشاور خود در حوزه عمرانی چیست؟

 آیا این موضوع موجب تمرکز زدایی ساز و کار نظارت و انجام امور فنی و عمرانی از معاونت فنی نخواهد شد؟

از میان نخبگان و متخصصین بومی حوزه عمرانی که تعدادشان کم هم نیست آیا فردی توانمندی معرفی شدن بعنوان مشاور شهردار را نداشت؟

از اینرو در شرایط کنونی که مسجدسلیمان بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه و پیشرفت در حوزه فنی و عمرانی می باشد امیدواریم تا شهردار مسجدسلیمان توجه بیشتری به حوزه مزبور و اعتماد بیشتر به معاونت خود نماید تا ضمن تقویت بیشتر ساز و کار نظارت بر حسن اجرای پروژه ها و امور فنی و عمرانی، وضعیت مطلوب و قابل توجهی را در این حوزه شاهد باشیم.