نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان خوزستان انتخاب شدند
نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان خوزستان انتخاب شدند
دومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان خوزستان برگزار شد.

عصر اولین ها//دومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش عصر اولین ها، صبح امروز دومین دوره انتخابات نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان خوزستان برگزار شد و آقایان سیروس داودی و زاهد مهمدی کرتلایی بعنوان نمایندگان سازمان های مردم نهاد خوزستان در شورای توسعه و حمایت از تشکل های استانداری خوزستان انتخاب شدند. این برنامه با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، معاون و کارشناسان آن اداره کل و جمعی از مدیران سازمان های مردم نهاد در خانه سمن ها برگزار گردید. در این دوره از انتخابات ۸ نفر کاندیداها ثبت نام نموده که پیش از انتخابات یک نفر از نامزدی انصراف نموده و دو نفر دیگر از کاندیداها نیز در جلسه حضور نداشتند. از میان ۲۷ رأی مأخوذه آقایان سیروس داودی و زاهد مهمدی کرتلایی با ۲۲ رأی بعنوان عضو اصلی و آقای مجید کیوانی با ۶ رأی بعنوان عضو علی البدل در شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان خوزستان انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که پیش از فرآیند برگزاری انتخابات، کاندیداها به معرفی خود و ارائه برنامه های مدنظر پرداختند. همچنین فرآیند احراز صلاحیت انتخاب کنندگان و توزیع تعرفه های رأی نیز انجام گرفت و پس از آن نیز هیأت نظارت و هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده که خانم ها ایزدی و سخایی، آقایان قطب الدین، بدوی و کریمی در این هیأت ها حضور داشتند.