نمره یک یا ” نمره صفر ؟! / مسئولین رسیدگی کنند …
نمره یک یا ” نمره صفر ؟! / مسئولین رسیدگی کنند …

سایت خبری شهر اولین ها// محله نمره و بازار این منطقه اینروزها با چالشی جدی مواجه شده که سلامت شهروندان و عابرین پیاده را با مخاطراتی همراه ساخته است. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، اینروزها با مراجعه به بازار نمره یک گودال ناشی از تخریب آسفالت و نشست زمین را در محل ایستگاه […]

سایت خبری شهر اولین ها// محله نمره و بازار این منطقه اینروزها با چالشی جدی مواجه شده که سلامت شهروندان و عابرین پیاده را با مخاطراتی همراه ساخته است.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، اینروزها با مراجعه به بازار نمره یک گودال ناشی از تخریب آسفالت و نشست زمین را در محل ایستگاه تاکسی ها شاهد هستیم که جوی آبهای سطحی و فاضلاب در این محل به گودالی با عمق بالا را ایجاد نموده است. این محل با توجه به تردد عابرین و وسایط نقلیه مستعد بروز مخاطراتی می باشد که جهت پیشگیری از حوادث احتمالی توجه و همت مسئولین شهری را جهت رفع این معضل می طلبد.

IMG-20151206-WA0004IMG-20151206-WA0005