نهالکاری در منطقه عنبر بهمراه بازدید از بندهای آبخیزداری
نهالکاری در منطقه عنبر بهمراه بازدید از بندهای آبخیزداری

عصر اولین ها// به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر برنامه کاشت نهالدر روستای شهید سراج الدین منطقه عنبر با حضور تشکل های مردم نهاد محیط زیستی و اداره منابع طبیعی مسجدسلیمان انجام گرفت. به گزارش عصر اولین ها، برنامه کاشت نهال در روستای شهید سراج الدین شهر عنبر با حضور تشکل های محیط زیستی و […]

عصر اولین ها// به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر برنامه کاشت نهالدر روستای شهید سراج الدین منطقه عنبر با حضور تشکل های مردم نهاد محیط زیستی و اداره منابع طبیعی مسجدسلیمان انجام گرفت.

به گزارش عصر اولین ها، برنامه کاشت نهال در روستای شهید سراج الدین شهر عنبر با حضور تشکل های محیط زیستی و اداره منابع طبیعی مسجدسلیمان برگزار گردید. این برنامه در حوزه طرح جنگل کاری قلعه راک و بازدید از بندهای آبخیزداری شهر عنبر انجام گرفت. حاتمی رئیس اداره منابع طبیعی مسجدسلیمان در حاشیه این برنامه ضمن قدردانی از حضور فعالین محیط زیست و منابع طبیعی در منطقه اظهار داشت: کاشت نهال از جمله اهداف توسعه و ترویج فرهنگ درختکاری در شهرستان است و امیدواریم تا با تأمین نهال و مشارکت مردم در کاشت آن ها توسعه منابع طبیعی را شاهد خواهیم بود.وی همچنین اشاره داشت: اشاره به اهمیت ایجاد بندهای آبخیزداری در منطقه که به کاهش خسارات ناشی از سیل و جلوگیری از فرسایش خاک و تغذیه سفره های آب زیرزمینی منجر می شود