نهالکاری فعالین محیط زیست مسجدسلیمان به روایت تصویر
نهالکاری فعالین محیط زیست مسجدسلیمان به روایت تصویر

شهر اولین ها//در ادامه طرح نهال کاری تپه های مال جونکی باحضور اداره محیط زیست ،شهرداری مسجدسلیمان ،انجمن نگین ایران زاگرس ، انجمن مدافعان محیط زیست مسجد سلیمان، دوستداران  محیط زیست اهالی محله مال جونکی برگزارگردید این طرح صبح امروز باهمکاری و مشارکت این عزیزان درفضای صمیمی وباطروات زمستانی برگزارگردید تا بار دیگر شاهد علاقمندی […]

شهر اولین ها//در ادامه طرح نهال کاری تپه های مال جونکی باحضور اداره محیط زیست ،شهرداری مسجدسلیمان ،انجمن نگین ایران زاگرس ، انجمن مدافعان محیط زیست مسجد سلیمان، دوستداران  محیط زیست اهالی محله مال جونکی برگزارگردید
این طرح صبح امروز باهمکاری و مشارکت این عزیزان درفضای صمیمی وباطروات زمستانی برگزارگردید تا بار دیگر شاهد علاقمندی شهروندان و نگاه ویژه این عزیزان و مساعدت ادارات مربوطه ،شاهد اهمیت درختکاری ومحیط زیست و همچنین نگهداری از این موهبت الهی باشیم.