نهالکاری نافرجام و عدم آبیاری و نگهداری آن ها نباید به یک عادت تبدیل شود + تصاویر
نهالکاری نافرجام و عدم آبیاری و نگهداری آن ها نباید به یک عادت تبدیل شود + تصاویر

شهر اولین ها//با وجود این که کاشت نهال و درختکاری از برنامه های ارزشمند اجتماعی به شمار می رود که از جانب شهروندان و دوستداران محیط زیست نیز همواره با اقبال عمومی قرار می گیرد اما به نظر می رسد در برخی موارد آبیاری و نگهداری نهال های کاشته شده مورد غفلت جدی متولیان امر […]

شهر اولین ها//با وجود این که کاشت نهال و درختکاری از برنامه های ارزشمند اجتماعی به شمار می رود که از جانب شهروندان و دوستداران محیط زیست نیز همواره با اقبال عمومی قرار می گیرد اما به نظر می رسد در برخی موارد آبیاری و نگهداری نهال های کاشته شده مورد غفلت جدی متولیان امر قرار گرفته است و تلاش ها در جهت ایجاد فضای سبز و گسترش درختان نافرجام بوده است.

به گزارش شهر اولین ها، دیماه سال گذشته همایشی با عنوان “جشنواره دار” با حضور تنی چند از مسئولین استانی و شهرستان در مجموعه گردشگری چم آسیاب برگزار شد که خاتمه آن با کاشت نهال همراه بود. مراسمی شاد و سبز که با استقبال جمع زیادی از حاضرین در برنامه جهت کاشت نهال همراه بود. اکنون پس از حدود ۱۰ ماه از کاشت این نهال ها بنظر می رسد عدم نگهداری صحیح و آبیاری آن ها موجب از بین رفتن نهال هایی شده که قرار بود محدوده اطراف مجتمع گردشگری را مملو از درختان سرسبز نماید.

این اتفاق ناخوشایند در حالی رخ داده که فعالین محیط زیست با توجه به امکانات مالی و پشتیبانی محدود صرفاً در راستای برگزاری هر چه بهتر جشنواره و برنامه نهالکاری مشارکت داشته اند و انتظار می رفت تا از سوی شهرداری و شورای شهر و به ویژه مدیریت مجموعه گردشگری در راستای حفظ و نگهداری نهال های کاشته شده اقداماتی را انجام می گرفت.

با وجود این که قریب به ۲۰۰ اصله نهال در آن برنامه کاشته شد و اکنون نتیجه مطلوبی از آن برنامه بعمل نیامده ، در پاره ای از مناطق دیگر نیز برنامه کاشت نهال صرفاً به همان مدت نهالکاری ختم شده و از سوی متولیان امر گویا هیچ تلاشی جهت حفظ و نگهداری آن ها انجام نگرفته است.

با تمام این تفاسیر امیدواریم تا با توجه به نزدیک شده فصل نهال کاری و اجرای برنامه هایی از این قبیل اولویت برگزارکنندگان برنامه های نهالکاری با حفظ و آبیاری آن ها باشد تا شاهد از بین رفتن و بی نتیجه ماندن کاشت نهال نباشیم.