نهال هم عهدی با شهدا در مسجدسلیمان کاشته شد+ تصاویر
نهال هم عهدی با شهدا در مسجدسلیمان کاشته شد+ تصاویر

عصر اولین ها// همزمان با هفته درختکاری و در آستانه روز شهدا برنامه کاشت نهال در مسجدسلیمان برگزار شد. این برنامه به همت تشکل های مردم نهاد محیط زیستی و با حضور جمعی از شهروندان و مسئولین در محدوده کارخانه تانکسازی برگزار شد.

عصر اولین ها// همزمان با هفته درختکاری و در آستانه روز شهدا برنامه کاشت نهال در مسجدسلیمان برگزار شد. این برنامه به همت تشکل های مردم نهاد محیط زیستی و با حضور جمعی از شهروندان و مسئولین در محدوده کارخانه تانکسازی برگزار شد.

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart