نوید شعبانی هنوز شهردار مسجدسلیمان است …
نوید شعبانی هنوز شهردار مسجدسلیمان است …

شهر اولین ها//سرپرست شهرداری مسجدسلیمان در سومین جلسه اعضای شورای شهر نیز انتخاب نشد تا شهر اولین ها همچنان بدون شهردار باقی بماند. هر چند نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان که هفته گذشته با نوشتن نامه‌ای به شورای شهر از سمت خود استعفا داده بود با نوشتن یک نامه دیگر استعفای خود را پس گرفت. به […]

شهر اولین ها//سرپرست شهرداری مسجدسلیمان در سومین جلسه اعضای شورای شهر نیز انتخاب نشد تا شهر اولین ها همچنان بدون شهردار باقی بماند. هر چند نوید شعبانی شهردار مسجدسلیمان که هفته گذشته با نوشتن نامه‌ای به شورای شهر از سمت خود استعفا داده بود با نوشتن یک نامه دیگر استعفای خود را پس گرفت.

به گزارش شهر اولین ها، سومین جلسه اعضای شورای شهر مسجدسلیمان برای انتخاب سرپرست شهرداری بدون نتیجه باقی ماند تاشهر اولین ها همچنان بدون شهردار باقی بماند. این جلسه عصر روز گذشته و با حضور 7 تن از اعضای شورای شهر برگزار شد که اعتراض سه تن از اعضای شورا این جلسه را بدون نتیجه باقی گذاشت. اعتراض آن ها مبنی بر عدم ارسال نامه موافقت شورا با استعفاء نوید شعبانی شهردار سابق مسجدسلیمان به کمیته تطبیق شهرستان و بلاتکلیفی جهت نامه انصراف از استعفا وی بوده است. هر چند بنا به گفته رئیس شورای شهر استعفای شهردار سابق قطعی بوده اما عدم ارسال صورتجلسه تأیید این استعفا در جلسه اخیر شورای شهر به کمیته تطبیق موجب اعتراض برخی اعضای شورای شهر شده است.

آنگونه که پیداست شوراي شهر در راستاي خدمات شهري كه تاثير مستقيمي درحقوق شهروندي دارد،مواردی را مطابق اصل 105 قانون اساسی به تصويب مي رساند. در همین راستا سازوکار خاصی در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره آن (مصوب 1382/7/6) پیش‌بینی شده است. مطابق ماده اخیرالذکر و تبصره آن فرماندار به عنوان یکی از دو مرجع ذیصلاح برای اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر تعیین شده است. از این رو تا پیش از جلسه دیروز شورای شهر صورتجلسه تأیید استعفای شهردار پیشین شهرستان به کمیته تطبیق ارسال نشده است.

هيات (کمیته) تطبيق مصوبات شهرستان كه در فرمانداري هر شهرستان مستقر مي باشد با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه ي قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب شورا تشكيل مي گردد. پور محمدي وزیر کشور، در تيرماه سال 86 بخشنامه ای با موضوعیت «کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهر با قوانین و مقررات» خطاب به استانداران سراسر كشور ابلاغ نموده است.
از این رو یک نسخه از مصوبات و موارد تصویب شده در شورای شهر می بایستی به فرمانداری ارسال شود و علیرغم شنیده ها مبنی بر ارسال صورتجلسه دومین نشست اعضای شورای شهر برای انتخاب سرپرست شهرداری (جلسه صبح پنجشنبه) به فرمانداری، اما صورتجلسه تأیید استعفای شعبانی شهردار مسجدسلیمان به فرمانداری ارسال نشده بود.
با تمام این تفاسیر انتظار می رود تا رئیس شورای شهر ضمن آگاهی کامل ازشرح وظایف، مقررات و مفاد قانونی قانونی موجود ضمن فراهم سازی مقدمات برگزاری جلسات شورای شهر به بلاتکلیفی ها در خصوص فرآیند سرپرست شهرداری خاتمه دهد.