نگاهی به عملکردخیریه زنده یاداحمدرضایی درماه مبارک رمضان +تصاویر
نگاهی به عملکردخیریه زنده یاداحمدرضایی درماه مبارک رمضان +تصاویر

شهر اولین ها// قریب به سه هزارنفرازبرنامه اکرام ایتام ونیازمندان خیریه زنده یاداحمدرضایی بهره مندشدند. به گزارش شهر اولین هابه نقل از روابط عمومی خیریه زنده یاداحمدرضایی درطول ماه مبارک رمضان این خیربه با برپایی مجالس ضیافت ایتام ونیازمندان ونیزتوزیع سبدموادغذایی بین خانواده های تحت پوشش درمجموع قریب به سه هزارنفرازاین برنامه بهره مندشدند.به گزارش […]

شهر اولین ها// قریب به سه هزارنفرازبرنامه اکرام ایتام ونیازمندان خیریه زنده یاداحمدرضایی بهره مندشدند.

به گزارش شهر اولین هابه نقل از روابط عمومی خیریه زنده یاداحمدرضایی درطول ماه مبارک رمضان این خیربه با برپایی مجالس ضیافت ایتام ونیازمندان ونیزتوزیع سبدموادغذایی بین خانواده های تحت پوشش درمجموع قریب به سه هزارنفرازاین برنامه بهره مندشدند.به گزارش روابط عمومی خیریه زنده یاداحمدرضایی برگزاری محفل انس باقرآن باحضورحضرت ایت الله حیدری،ونیزمحافل قرآنی ویژه خانواده های تحت پوشش، کارگاههای اموزش مهارتهای زندگی،توزیع نرم افزارهای قرآنی،معاینات رایگان پزشکی بیماران مددجو،حضور درمنازل مددجویان توسط همکاران موسسه ،برگزاری نخستین جلسه قرارگاه اقتصادمقاومتی باحضور مسوولان شهرستان ،بخش دیگری ازعملکرداین خیربه درماه مبارک رمضان بوده است.

IMG-20160706-WA0026IMG-20160706-WA0025IMG-20160706-WA0027IMG-20160706-WA0028