پاندمی کرونا و اهمیت گسترش حمل و نقل پاک
پاندمی کرونا و اهمیت گسترش حمل و نقل پاک

عصر اولین ها// ایمان کاهکش: ادامه شیوع کرونا در سطح کشور موجب شده تا فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در مکان های شلوغ و پرتردد از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. علاوه بر این تأکید معاون امور شهرداری ها و همچنین مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های […]

عصر اولین ها// ایمان کاهکش: ادامه شیوع کرونا در سطح کشور موجب شده تا فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در مکان های شلوغ و پرتردد از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. علاوه بر این تأکید معاون امور شهرداری ها و همچنین مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی ماههای اخیر مبنی بر ضرورت ترویج حمل و نقل پاک در سطح شهرها مقدمات عملیاتی نمودن اقدامات مرتبط با گسترش حمل و نقل پاک در سطح شهرها را ایجاد نموده است.

در شرایطی که پاندمی کرونا همچنان موجب ابتلا و مرگ بسیاری هموطنان شده رعایت فاصله اجتماعی نمود بیشتری پیدا کرده است. از این رو کاهش استفاده از حمل ونقل عمومی زمینه را برای تبلیغ و ترویج شیوه‌های جایگزین جابجایی درشهرها فراهم ساخته است. در همین راستا بسیاری از شهرهای جهان ضمن فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه و پیاده روی، زیرساخت های موقت و مسیرهای تردد جایگزین را برای عابرین پیاده و دوچرخه سواری به وجود آورده اند.

در مناطق مختلف خوزستان از جمله اهواز طی سال های گذشته علاقمندان به دوچرخه سواری افزایش یافته اند و این موضوع می تواند با اشاعه فرهنگ حمل و نقل پاک در بین اقشار مختلف جامعه همراه شود. هر چند مشکلات زیرساختی  و تعیین مسیرهای ویژه دوچرخه سواری همچنان به قوت خود باقی ست و نهادهای ذیربط آن گونه کی می بایست نتوانسته و یا نخواسته اند تا از ظرفیت های اجتماعی موجود به شکل کافی بهره مند شوند. از طرفی انتظار می رفت که در راستای حرکت به سوی گسترش زیرساخت های حمل و نقل پاک برنامه ریزی ویژه ای انجام شود و طرح و پروژه هایی در این خصوص از سوی شهرداری ها با مشارکت دیگر نهادهای مرتبط اجرا شود.
 
با این حال گسترش حمل و نقل پاک در سطح شهر علاوه بر اثربخشی در روان سازی ترافیک شهری و کاهش میزان آلاینده ها، مشارکت مردمی در مدیریت شهری و فرهنگ سازی فعالیت های ورزشی و بهبود سلامت فردی را در پی خواهد داشت. علاوه بر می توان با آسیب شناسی عدم انجام فعالیت های مرتبط با حمل و نقل پاک، ضمن تدوین سند جامع دوچرخه سواری، ارزش گذاری این مقوله در میان جامعه با آموزش بیشتر و بهره مندی از ظرفیت تشکل های مردم نهاد شهری محیط زیست محور مبتنی بر اقداماتی همچون ترویج شیوه های حمل و نقل پاک در سطح شهر شاهد باشیم.