هفته سلامت در مسجدسلیمان و اندیکا در سایه بی توجهی به نقش تأثیرگذار تشکل های مردمی
هفته سلامت در مسجدسلیمان و اندیکا در سایه بی توجهی به نقش تأثیرگذار تشکل های مردمی
علیرغم فرارسیدن هفته سلامت و روزشمار هفته سلامت به عنوان "نقش مردم، مسئولین و سمن ها در مدیریت حوادث و بلایا"، در مسجدسلیمان گویا برنامه ای برای جلب مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی ندارند.

باید پذیرفت که در زمان وقوع مخاطرات و بلایا دولت در کنار مردم و سمن ها می تواند مدیریت شرایط را به دست گیرد. با این حال علیرغم فرارسیدن هفته سلامت و تأکید بر نقش سمن ها در دستیابی به وضعیت پایدار، گویا نهادهای مرتبط با حوزه سلامت بویژه شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان برنامه ای در خصوص جلب مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت های تشکل های مردمی ندارد.

در سال های گذشته در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در مناطق مختلف خوزستان بویژه اندیکا و مسجدسلیمان، سمن ها نقش مهمی در مدیریت بحران داشته اند. علاوه بر این برنامه ریزی در جهت ارتقاء ظرفیت های جامعه می تواند به کاهش خطر و توانمندی افراد، سازمان ها و جوامع در جهت مدیریت خطر بلایا منجر شود که این اقدامات شامل آموزش های عمومی، تخصصی و فنی می‌شود. از طرفی تشکل های مردم نهاد در مسجدسلیمان حضور پررنگ و اثرگذاری در ارتقاء سطح مشارکت های مردمی ایفا نموده اند. 

با این حال عملکرد منفعلانه توام با سکوت شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان در هفته سلامت جای ابهام و پرسش های زیادی را در اذهان باقی گذاشته است. آیا بهتر نبود تا همزمان با هفته سلامت برنامه های متنوعی در جهت استفاده از ظرفیت های مردمی و تشکل های مردم نهاد طرح ریزی شود؟آیا تعهد، حسن نیت، دانش، تجربه تشکل های مردم نهاد نمی توانست در کمترین زمان ممکن همسو با اهداف بهداشت و درمان عملکرد مناسبی را از خود بر جای گذارد؟ این گونه بی تفاوتی نشان می دهد که مدیریت شبکه بهداشت و درمان در اندیکا و مسجدسلیمان گویا سواد درک ماهیت سمن ها را ندارد؛

اقداماتی همچون تشویق جامعه مدنی، داوطلبان، سازمان های داوطلب و جامعه‌محور برای مشارکت و همکاری با نهادهای دولتی می تواند نقش مردم در مدیریت خطر بلایای جامعه محور، رویکرد مبتنی بر ظرفیت جامعه برای ارزیابی آسیب پذیری در ابعاد مخاطرات طبیعی را پررنگ تر نماید. با این حال بی تفاوتی متولیان حوزه بهداشت و درمان و سلامت در مسجدسلیمان موجب شد تا این فرصت سوزی های ادامه یابد …