همایش مردمی محیط زیست در مسجدسلیمان به روایت تصویر – سری دوم
همایش مردمی محیط زیست در مسجدسلیمان به روایت تصویر – سری دوم

 شهر اولین ها// همایش مردمی محیط زیست به همت اداره ی حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان و هم یاری موسسه ی فرهنگی بلوط زاگرس و انجمن نگین ایران زاگرس برگزار شد.

 شهر اولین ها// همایش مردمی محیط زیست به همت اداره ی حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان و هم یاری موسسه ی فرهنگی بلوط زاگرس و انجمن نگین ایران زاگرس برگزار شد.