همزمان با روز هوای پاک، دوستداران طبیعت در مسجدسلیمان نهال کاشتند+تصاویر
همزمان با روز هوای پاک، دوستداران طبیعت در مسجدسلیمان نهال کاشتند+تصاویر
همزمان با روز هوای پاک، دوستداران طبیعت در مسجدسلیمان نهال کاشتند.

عصر اولین ها// دوستداران طبیعت همزمان با هفته ملی هوای پاک در مسجدسلیمان نهال کاشتند. در این برنامه که در تپه های فرودگاه مسجدسلیمان انجام گرفت دوستداران طبیعت با کاشت بذر و نهال کنار، فضای سبز و پوشش درختی تپه فرودگاه منتهی به محله باشگاه سوارکاران را توسعه دادند.