هنرمندان خوزستانی در جمع برگزیدگان جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی
هنرمندان خوزستانی در جمع برگزیدگان جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی
هیئت انتخاب دو حوزه «ویژه» و «آزاد» بخش صحنه‌ای بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی نتایج پذیرفته شدگان نهایی این بخش را معرفی کردند.

هیئت انتخاب بخش صحنه‌ای بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی متشکل از حسین شوندی، اکرم قاسم پور و مهدی صفاری نژاد در حوزه «ویژه» و هادی مرزبان، فرهاد قائمیان و محمود فرهنگ در حوزه «آزاد» نتایج آثار راه یافته نهایی به این بخش از جشنواره را اعلام کردند. هیئت انتخاب این بخش، پس از دریافت آثار شرکت کنندگان به شیوه دیجیتال از سوی دبیرخانه، کار‌های ارسالی را در محل ستاد جشنواره بررسی و نتایج نهایی را اعلام نمود که هنرمندان خوزستانی نیز به شرح زیر در جمع برگزیدگان قرار دارند:

«بخش صحنه‌ای – ویژه»
-نمایش «خان نهم» به نویسندگی ابوالقاسم غلام حیدر و کارگردانی هاشم مهری از شوشتر (استان خوزستان)
-نمایش «شاماران» به نویسندگی علیرضا داوری و کارگردانی ساسان شکوریان از بهبهان (استان خوزستان)
«بخش صحنه‌ای – آزاد»
-نمایش «گلزخم» به نویسندگی سید صادق فاضلی و کارگردانی کفایت جادری از استان خوزستان
-نمایش «جاررنجورجنوب» به نویسندگی شهرام پورعسگر و کارگردانی حسین کارگر از ماهشهر (استان خوزستان)

«بخش صحنه ای» بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری احمد جولایی مهر ماه ۱۴۰۲ با مشارکت اداره کل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و میزبانی استان گلستان در شهر گرگان برگزار می‌شود.