خبر تکمیلی / واژگونی اتوبوس در محور مسجدسلیمان-اندیکا جان یک نفر را گرفت …
خبر تکمیلی / واژگونی اتوبوس در محور مسجدسلیمان-اندیکا جان یک نفر را گرفت …

شهر اولین ها//واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور مسجدسلیمان-اندیکا در منطقه گدارلندر موجب بروز سانحه رانندگی شد.این حادثه عصر دیروز اتفاق افتاد و منجر به سقوط اتوبوس به دره شد. به گزارش شهر اولین ها،عصر دیروز سقوط اتوبوس به دره در سرازیری منطقه گدارلندر اتفاق افتاده و منجر به بروز سانحه رانندگی شد. این خودرو […]

شهر اولین ها//واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور مسجدسلیمان-اندیکا در منطقه گدارلندر موجب بروز سانحه رانندگی شد.این حادثه عصر دیروز اتفاق افتاد و منجر به سقوط اتوبوس به دره شد.

به گزارش شهر اولین ها،عصر دیروز سقوط اتوبوس به دره در سرازیری منطقه گدارلندر اتفاق افتاده و منجر به بروز سانحه رانندگی شد. این خودرو فقط یک سرنشین داشت که راننده اتوبوس بود که علیرغم انتقال به مرکز درمانی جان خود را از دست داد. به گواه شاهدین عینی بی احتیاطی راننده عامل اصلی بروز حادثه بوده است.