ورزش و جوانان مسجدسلیمان؛ یک گام به جلو، دو گام به عقب
ورزش و جوانان مسجدسلیمان؛ یک گام به جلو، دو گام به عقب

شهر اولین ها//ورزش و جوانان مسجدسلیمان از جمله حوزه های پرچالش و قابل توجه شهرستان طی سال های اخیر بوده و باید گفت انتظارات جامعه ورزش شهر اولین ها آن گونه که می بایست تحقق نیافته است. به گزارش شهر اولین ها، افزایش چهارهزار برابری اعتبارات در حوزه ورزش و جوانان مسجدسلیمان از جمله مهمترین […]

شهر اولین ها//ورزش و جوانان مسجدسلیمان از جمله حوزه های پرچالش و قابل توجه شهرستان طی سال های اخیر بوده و باید گفت انتظارات جامعه ورزش شهر اولین ها آن گونه که می بایست تحقق نیافته است.

به گزارش شهر اولین ها، افزایش چهارهزار برابری اعتبارات در حوزه ورزش و جوانان مسجدسلیمان از جمله مهمترین اخباری بود که در سالهای اخیر موجی از امیدواری را در بین ورزش دوستان شهرستان ایجاد نمود. اعتباراتی که اگر چه به نظر می رسد عمدتاً در بخش تعمیر و بازسازی اماکن هزینه شد اما در برخی موارد نتیجه مطلوبی را به همراه نداشت. فرو ریختن بخشی از سقف بیرونی سالن رزمی مجموعه ورزشی شهید جهانگیر دانش تنها مدتی پس از بهره برداری آن و بلاتکلیفی ورزشکاران شهرستان از آن جمله بوده است. از سوی دیگر عدم برنامه ریزی مدون جهت احیاء و بهره برداری بهینه از ورزشگاه شهید بهزادنیا در چهاربیشه نیز از دیگر موارد ضعف مدیریت اماکن ورزشی در شهرستان بوده است. سرانجام نامعلوم خانه جوان شهرستان که سه سال پیش با حضور وزیر ورزش به بهره برداری رسید و همچنین ابهام در روند اجرای سالن ورزشی چندمنظوره امام رضا(ع) نیز از دیگر موارد قابل ذکر در حوزه زیرساختی ورزش مسجدسلیمان است.

از سوی دیگر باید اشاره داشت که در حوزه جوانان نیز برنامه ها و راهبرد مشخصی اتخاذ نشده است. رکورد برخی هیات های ورزشی و انتصاب افراد بعضاً غیرورزشی نیز از جمله مواردی است که عملکرد اداره ورزش و جوانان را تحت الشعاع قرار داده است. ناگفته پیداست که روسای هیات های ورزشی به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و تأیید هیأت مربوطه در استان معرفی می شوند اما طی چند سال اخیر برخی انتصاب ها موجب گردیده تا هیأت های ورزشی در مسجدسلیمان با انفعال همراه شوند.

با تمام آن چه گفته شد عملکرد نه چندان رضایت بخش حوزه ورزش و جوانان مسجدسلیمان در حوزه زیرساختی و اماکن ورزشی، حمایت از ورزشکاران و مدال آوران، رکود برخی هیأت های ورزشی و مواردی از این قبیل نمی تواند برای مسجدسلیمان با پیشینه تاریخی و پرافتخار خوشایند باشد. امیدواریم در ادامه شاهد اتخاذ تصمیمات شاید و در خور شأن ورزش مسجدسلیمان باشیم تا توسعه و پیشبرد اهداف ورزش شهرستان توام با افتخارآفرینی ورزشکاران شهرستان در میادین ملی و بین المللی باشد.