وضعیت نگران کننده نخاله های ساختمانی در اهواز و لزوم اجرای قانون مدیریت پسماند
وضعیت نگران کننده نخاله های ساختمانی در اهواز و لزوم اجرای قانون مدیریت پسماند

عصر اولین ها// ایمان کاهکش: اگر چه با بیان واژه پسماند ذهن ها عمدتاً به سمت پسماند عمومی معطوف می شود اما باید اشاره داشت که معضل پسماند عمرانی یا همان نخاله های ساختمانی به اندازه پسماندهای عمومی یکی از مهمترین بحران های زیست محیطی اهواز به شمار می رود. با افزایش ساخت و ساز […]

عصر اولین ها// ایمان کاهکش: اگر چه با بیان واژه پسماند ذهن ها عمدتاً به سمت پسماند عمومی معطوف می شود اما باید اشاره داشت که معضل پسماند عمرانی یا همان نخاله های ساختمانی به اندازه پسماندهای عمومی یکی از مهمترین بحران های زیست محیطی اهواز به شمار می رود.

با افزایش ساخت و ساز شهری عدم جانمایی مکانی خاص برای تخلیه نخاله ها و نیز سوء مدیریت شهرداری اهواز موجب شده تا با گذشت زمان مناطق مختلف اهواز با تخلیه انبوهی از نخاله ها در کنار جاده ها، رودخانه کارون و حاشیه شهر مواجه شود. با این حال اخیراً جلسه ساماندهی نخاله های ساختمانی سطح شهر با حضور نوشادی شهردار، رحیمی رییس پلیس راهور، معاون خدمات شهری و مدیران مناطق هشتگانه شهرداری برگزار و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید. باید یادآور شد که ماده ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماند به اجرای صحیح مدیریت پسماندهای عمرانی اشاره دارد و مستند به این قانون می توان با شهروندان متخلف در خصوص تخلیه زباله، خاک و نخاله های ساختمانی از طریق مواردی همچون اعمال جریمه، توقیف وسیله نقلیه و بازداشت برخورد قانونی بعمل آید.

همچنین نصب دوربین شناسایی و پلاک خوانی در مناطقی از شهر که مستعد تخلیه نخاله ها به شمار می روند می تواند در پیشگیری و کاهش میزان تخلیه نخاله های ساختمانی تأثیرگذار باشد. علاوه بر این با تعیین محل های خاص جهت تخلیه نخاله های ساختمانی و انجام فرآیند تفکیک و بازیافت آن ها، نخاله های ساختمانی می توانند به عنوان مصالح پرکننده، زهکش و زیرسازی در عملیات تسطیح، کف سازی پارک ها، محوطه سازی و راهسازی مورد استفاده مجدد قرار گیرند.

از طرفی بایستی تمامی خودروهای فعال حمل نخاله ساختمانی با صدور کارت شناسایی تردد ساماندهی و در خصوص محل تخلیه نخاله های ساختمانی توجیه و آموزش های لازم به آنان ارائه گردد. ضمن این که هرگونه تعمیرات و عملیات ساختمانی قبل از انجام به واحد مربوطه شهرداری اطلاع داده شود تا هماهنگی ها و اقدامات لازم جهت ساماندهی نخاله ها انجام پذیرد.

با تمام آن چه گفته شد حاشیه رودخانه کارون و دیگر مناطق شهر اهواز بیش از این ظرفیت تخلیه نخاله های ساختمانی را ندارند و با اجرایی نمودن پیشنهادات ارائه شده می توان از نازیباتر شدن سیمای شهری و افزایش نابسامانی در حوزه پسماند شهری پیشگیری نمود. از اینرو وضعیت کنونی اهواز نیازمند نگاه عملگرایانه شهردار اهواز و اقدامات محیط زیستی ارزشمند وی در حوزه مدیریت پسماند خواهد بود.