وقتی آموزش و پرورش مسجدسلیمان یکسال با سرپرست اداره می شود
وقتی آموزش و پرورش مسجدسلیمان یکسال با سرپرست اداره می شود

عصر اولین ها// در حالی که اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان بیش از یکسال با سرپرست اداره می شود رئیس جدید این اداره تاکنون معرفی نشده و مطابق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امری غیرقانونی تلقی می شود. از طرفی انتقال و مأموریت نیروهای حق التدریس مغایر با آیین نامه مربوطه بوده و نیازمند […]

عصر اولین ها// در حالی که اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان بیش از یکسال با سرپرست اداره می شود رئیس جدید این اداره تاکنون معرفی نشده و مطابق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امری غیرقانونی تلقی می شود. از طرفی انتقال و مأموریت نیروهای حق التدریس مغایر با آیین نامه مربوطه بوده و نیازمند بازنگری است. همچنین همزمان با تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس گفته می شود که امتیازبندی و حضور برخی نفرات گزینشی در لیست مذکور با اعتراضاتی همراه شده است.

به گزارش عصر اولین ها، از معرفی بهزاد شیانخواه بعنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان بیش از یکسال می گذرد و انتظار می رفت تاکنون رئیس جدید این اداره معرفی شود. در حالی که مطابق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد. ناگفته پیداست که آموزش و پرورش بعنوان یکی از اولویت های اصلی جامعه به شمار می رود و تداوم مدیریت این اداره حساس و مهم در مسجدسلیمان امورات مربوطه را با روزمره گی مواجه ساخته است.

از سوی دیگر این روزها همزمان با سایر نقاط کشور روند تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس در مسجدسلیمان نیز در حال انجام است. این فرآیند مطابق با شیوه‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی (بخشنامه شماره ۴۰۵/۱۴۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش) انجام پذیرد. علاوه بر این بر اساس جدول امتیاز بندی ( سنوات خدمتی، امتیاز مدرک تحصیلی، ارتباط رشته تحصیلی ) و به ترتیب امتیازات فضلی، لیست همه واجدین شرایط قانون به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری ارسال می شود. با این حال گفته می شود اعمال امتیازات بصورت گزینشی و سلیقه ای و تبعیض در  امتیازبندی مورد اعتراض برخی معلمین قرار گرفته است که نیازمند شفاف سازی و پاسخگویی اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان می باشد.

افزون بر انچه گفته شد برخی معلمین حق التدریس اداره مزبور نیز در دیگر نهادها مشغول به فعالیت هستند که به نظر می رسد این موضوع مغایر با آیین نامه انتقال و مأموریت کارمندان می باشد. مطابق آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موضوع انتقال و مأموریت کارمندان اشاره داشته، انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مشمول این قانون می داند.

با تمام آن چه گفته شد تداوم مدیریت اداره آموزش و پرورش مسجدسلیمان با سرپرستی مغایر با قانون بوده و انتظار می رود مدیرکل آموزش و پرورش استان نسبت به معرفی مدیر جدید اداره شهرستان اقدام نماید. علاوه بر این پیگیری فرماندار مسجدسلیمان بعنوان نماینده عالی دولت در شهرستان در این خصوص نیز می تواند در ساماندهی به وضعیت یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی شهرستان تأثیرگذار باشد.