وقتی نقش تماشاگران پرشور مسجدسلیمانی در دیدارهای نفت از چشم استاندار خوزستان دور نمی ماند …
وقتی نقش تماشاگران پرشور مسجدسلیمانی در دیدارهای نفت از چشم استاندار خوزستان دور نمی ماند …

سایت خبری شهر اولین ها// استاندار خوزستان در خصوص جایگاه تیمها در شهرهای پرطرفدار اظهارات جالبی داشته که بخشی از آن به تیم نفت مسجدسلیمان باز می گردد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، عبدالحسن مقتدایی درباره وضعیت باشگاهداری در کشورمان اظهار داشت:به نظر من دستگاههای اجرایی همه باید کمک کنند تا به مقوله […]

سایت خبری شهر اولین ها// استاندار خوزستان در خصوص جایگاه تیمها در شهرهای پرطرفدار اظهارات جالبی داشته که بخشی از آن به تیم نفت مسجدسلیمان باز می گردد.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، عبدالحسن مقتدایی درباره وضعیت باشگاهداری در کشورمان اظهار داشت:به نظر من دستگاههای اجرایی همه باید کمک کنند تا به مقوله باشگاهداری در کشور کمک شود.اینکه گفته می شود دستگاهها می توانند به ورزش کمک کنند اتفاق خوبی نیست و در این زمینه باید قید الزام صورت بگیرد تا به باشگاههای ورزشی کمک صورت بگیرد.

استاندار خوزستان همچنین در نشست خبری عصر دیروز خود با مهدی تاج در اهواز ، گفت : برنامه پر بیننده ۹۰ باید دو الی سه برنامه خود را به بحث اقتصاد در ورزش اختصاص دهد.
مقتدایی افزود : در این برنامه باید از رئیس مجلس و آقای نوبخت دعوت شود و جایگاه ورزش در برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ سوال شود.
استاندار خوزستان گفت : برنامه۹۰ تببین کند که آیا جایگاه تیم نفت در تهران است با ۵۰۰ تماشاگر یا در آبادان است با ۱۵ هزار و در مسجدسلیمان با ۲۰ هزار تماشاگر ؟