وقتی هنوز هم اجرای آسفالت محلات، مطالبه ی شهروندان در مسجدسلیمان است
وقتی هنوز هم اجرای آسفالت محلات، مطالبه ی شهروندان در مسجدسلیمان است
جمعی از اهالی منطقه کولرشاپ در مسجدسلیمان نسبت به عدم اجرای آسفالت محله خود معترض هستند.

عصر اولین ها// جمعی از اهالی منطقه کولرشاپ مسجدسلیمان نسبت به عدم اجرای آسفالت محله خود معترض هستند.

به گزارش عصر اولین ها، جمعی از اهالی منطقه کولرشاب در مسجدسلیمان واقع در جنب مدرسه شهیدان تقی زاده، بالاتر از امور مشترکین سازمان برق نسبت به عدم اجرای آسفالت محله خود معترض هستند. یکی از اهالی می گوید: این محله سال هاست فاقد آسفالت و جدول کاری معبر عمومی بوده و هنگام بارندگی با مشکل تردد مواجه هستیم. علاوه بر این تابستان ها نیز با ترد خودروها گرد و خاک زیادی ایجاد می شود.
مطابق برخی مستندات ارائه شده از سوی اهالی این منطقه حتی درخواست کتبی به شهرداران وقت نیز جهت آسفالت محله ارائه شده است. علاوه بر این هزینه ای نیز بابت اجرای آیفالت در سال 94 به حساب شهرداری واریز شده اما تاکنون اقدامی دراین خصوص انجام نشده است.