وقتی که کانال های حفاری چشمه ی آب می شوند… + تصاویر
وقتی که کانال های حفاری چشمه ی آب می شوند… + تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها// اینروزها با گذر از یک مسیر آشنا در سطح شهر با نکته قابل تأمل و تأسف برانگیز شاهد هستیم که البته در مناطق دیگری نیز با این معضل مواجه هستیم. به گزارش سایت خبری شهر اولینها ، با گذر از مسیر کوچه کناری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تا […]

سایت خبری شهر اولین ها// اینروزها با گذر از یک مسیر آشنا در سطح شهر با نکته قابل تأمل و تأسف برانگیز شاهد هستیم که البته در مناطق دیگری نیز با این معضل مواجه هستیم.

به گزارش سایت خبری شهر اولینها ، با گذر از مسیر کوچه کناری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تا روبروی آژانس پیوند واقع در خیابان آزادی با نوار حفاری پر از آبهایی مواجه هستیم که عدم توجه و رسیدگی مسئولین مربوطه به این موضوع موجب شده تا سیمای نازیبایی بر پیکره خیابان شهر ایجاد شود.از طرفی عبور و مرور خودرو و شهروندان در این مسیر بعضاً با مشکلاتی همراه بوده است.

امیدواریم تا توجه و رسیدگی بیشتر مسئولین امر این نوارهای حفاری و کانال های نسبتاً پر شده از آبهای سطحی و باران به سطح یکنواخت و دارای آسفالت تبدیل گردد.

ershad (3)ershad (5)

ershad (4)ershad (8)