پاکسازی پارک جنگلی بی بیان به همت فعالین محیط زیست مسجدسلیمان +تصاویر
پاکسازی پارک جنگلی بی بیان به همت فعالین محیط زیست مسجدسلیمان +تصاویر

سایت خبری شهر اولین ها//به مناسبت هفته بدون دخانیات طرح پاکسازی پارک تفریحی بی بیان ازفیلترهای سیگار و قلیان باهمکاری محیط زیست،انجمن نگین ایران،شبکه بهداشت و شهرداری انجام شد به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، به مناسبت هفته بدون دخانیات طرح پاکسازی پارک بی بیان ازفیلترهای سیگاروقلیان باحضوراداره حفاظت محیط زیست.انجمن نگین ایران زاگرس […]

سایت خبری شهر اولین ها//به مناسبت هفته بدون دخانیات طرح پاکسازی پارک تفریحی بی بیان ازفیلترهای سیگار و قلیان باهمکاری محیط زیست،انجمن نگین ایران،شبکه بهداشت و شهرداری انجام شد

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، به مناسبت هفته بدون دخانیات طرح پاکسازی پارک بی بیان ازفیلترهای سیگاروقلیان باحضوراداره حفاظت محیط زیست.انجمن نگین ایران زاگرس شهروندان وباهمکاری شبکه مرکزبهداشت محیط کارشهرداری انجام شدهمچنین دیدارهای چهره به چهره هم نیزبادکه داران به منظوراستفاده نکردن از قلیان صورت گرفت،این طرح باحضور همکاری محیط زیست،انجمن نگین ایران،شبکه بهداشت و شهرداری انجام شدکه در این طرح ارتباط چهره به چهره با بوفه داران این پارک جهت فرهنگ سازی و توصیه به شهروندان انجام شد

IMG-20160529-WA0003

IMG-20160529-WA0005

IMG-20160529-WA0002

IMG-20160529-WA0004