پایان اولین دوره مسابقات پیشکسوتان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس+عکس
پایان اولین دوره مسابقات پیشکسوتان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس+عکس
اولین دوره مسابقات پیشکسوتان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با قهرمانی پتروشیمی بندر امام و نایب قهرمانی پتروشیمی فجر خاتمه یافت. 

عصر اولین ها// اولین دوره مسابقات پیشکسوتان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با قهرمانی پتروشیمی بندر امام و نایب قهرمانی پتروشیمی فجر خاتمه یافت. 

به گزارش عصر اولین ها، این دوره از مسابقات با حضور تیم های پتروشیمی فجر، بندر امام، شهید تتدگویان، اروند و کارون برگزار شد. نتایج مسابقات بهمراه رده بندی تیم ها به شرح زیر می باشد: 

نتایج روز اول:
شهید تندگویان ۲ فجر۲
بندر امام ۴ اروند ۱
……………
نتایج روز دوم:
فجر ۲ کارون ۰
بندر امام ۲ تندگویان ۱
…………
نتایج روز سوم:
بندر امام ۳ کارون۰
اروند ۵ تندگویان ۳
….‌‌‌‌‌‌‌……….‌‌‌
نتایج روز چهارم:
بندر امام ۳ فجر ۰
اروند ۶ کارون۲
………………
نتایج روز پنجم:
تندگویان ۲ کارون ۰
فجر ۴ اروند ۰

رتبه بندی در پایان بازی ها:
پتروشیمی بندر امام مقام اول
پتروشیمی فجر مقام دوم
پتروشیمی اروند مقام سوم
پتروشیمی شهید تندگویان مقام چهارم
پتروشیمی کارون مقام پنجم 

اسامی بازیکنان تیم پتروشیمی فجر:
عبدالحسین سرافراز(کاپیتان)
عوض تنگستانی
نصرالله مددی بندانی
مهدی نظارات
داریوش خدری
حسین حیدری
سعید سینایی
علی خلف نژاد
فرزاد گشتاسبی نژاد
مسعود دریس
منوچهر تاراس
………
سرمربی : حمید ساکی
سرپرست: اصغر مسلمی
مشاور ورزشی: حسن کرمی