پایش مدیریت سبز در ادارت مسجدسلیمان
پایش مدیریت سبز در ادارت مسجدسلیمان

شهر اولین ها//کلیه ادارت شهرستان مسجدسلیمان در راستای مدیریت سبز مورد بازدید و پایش قرار گرفتند. بهروز نجاتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان هدف مدیریت سبز را کاهش هزینه و آثار منفی زیست محیطی ناشی از مصرف در دستگاههای دولتی از طریق اجرای نظام مدیریت محیط زیستی، تغییر الگوی مصرف، مصرف بهینه منابع و […]

شهر اولین ها//کلیه ادارت شهرستان مسجدسلیمان در راستای مدیریت سبز مورد بازدید و پایش قرار گرفتند.
بهروز نجاتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان هدف مدیریت سبز را کاهش هزینه و آثار منفی زیست محیطی ناشی از مصرف در دستگاههای دولتی از طریق اجرای نظام مدیریت محیط زیستی، تغییر الگوی مصرف، مصرف بهینه منابع و کاهش ضایعات و در نهایت بهبود محیط زیست دانست و افزود : در راستای تشکیل کارگروه مدیریت سبز شهرستان پایش اولیه در خصوص موارد مختلفی از جمله میزان فضای سبز مصرف انرژی، تفکیک کاغذ، ممیزی انرژی و سایر موارد در بین ادارات شهرستان مسجدسلیمان انجام گرفت.
نجاتی با اشاره با اینکه مدیریت سبز تنها بر پایه اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نبوده، بلکه خود به جزئیات اهمیت داری نظیر مدیریت انرژی، مواد و حفظ محیط زیست طبقه بندی می‌گرددبیان نمود: طبق ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، برای کاهش هزینه و انرژی اجرای مدیریت سبز ضرورت دارد و این مهم می طلبد تا در ادارات، ممیزی انرژی آن هم با بررسی و مطالعه صورت پذیرد و در مورد مدیریت انرژی می‌توان به استفاده منطقی از حامل‌های انرژی نظیر گاز طبیعی و برق، یا بهره‌گیری از فنون و فناوری‌های تولید پراکنده و همزمان، انرژی تجدید پذیر بخصوص انرژی خورشیدی در کاربردهای آب‌گرم و روشنایی روز اشاره کرد.