پایگاه های بهداشت مسجدسلیمان باید از حالت استیجاری خارج شوند
پایگاه های بهداشت مسجدسلیمان باید از حالت استیجاری خارج شوند

شهر اولین ها// رئیس شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان گفت: پایگاه های بهداشت مسجدسلیمان به منظور ارائه خدمات مطلوب تر باید از حالت استیجاری خارج شوند. به گزارش شهر اولین ها، شهرام ابراهیمی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت عذایی مسجدسلیمان با اشاره به ارائه خدمات گسترده در شبکه بهداشت و […]

شهر اولین ها// رئیس شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان گفت: پایگاه های بهداشت مسجدسلیمان به منظور ارائه خدمات مطلوب تر باید از حالت استیجاری خارج شوند.

به گزارش شهر اولین ها، شهرام ابراهیمی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت عذایی مسجدسلیمان با اشاره به ارائه خدمات گسترده در شبکه بهداشت و درمان به شهروندان اظهار کرد: شبکه بهداشت و درمان از شهر تا مناطق صعب العبور روستایی و عشایری به ارائه خدمات می پردازد.

ابراهیمی در خصوص استیجاری بودن مکان پایگاه های بهداشتی در سطح شهرستان افزود: برای اینکه بتوانیم ارائه خدمات با ثبات و پایداری در شهرستان داشته باشیم لازم است پایگاه های بهداشتی در سطح شهرستان از حالت استیجاری خارج شوند.

وی عنوان کرد: هر چه جانمایی مکان های تعیین شده برای ساخت پایگاه های بهداشتی مناسب تر و به صورت اصولی تر تعیین شود، ارائه خدمات و دسترسی شهروندان به این مراکز، آسان تر خواهد بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان با اشاره به اینکه اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این طرح تخصیص داده شده است، تصریح کرد: در صورت در اختیار گذاشتن زمین مورد نیاز برای ساخت این پایگاه ها، به سرعت برای ساخت و آغاز عملیات اجرایی این پایگاه های بهداشتی مذکور اقدام خواهیم کرد.

در پایان این جلسه مقرر شد ادارات راه و شهرسازی، شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان، شهرداری و سایر ادارات و ارگان های مسجدسلیمان ظرف هفته جاری، مکان های مناسب به منظور ساخت پایگاه های بهداشتی را به شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان معرفی کنند.