پای لنگ خدمات شهرداری در مسجدسلیمان /محلات مسجدسلیمان بوی زباله می دهند !؟
پای لنگ خدمات شهرداری در مسجدسلیمان /محلات مسجدسلیمان بوی زباله می دهند !؟
در حالی که بیش از یکسال از رونمایی طرح جامع پسماند شهر و روستاهای همجوار مسجدسلیمان می گذرد اما به نظر می رسد عملکرد ضعیف شهرداری باعث لنگ شدن خدمات شهری و سبب تلنبار شدن کوهی از زباله در برخی محلات شده است.

عصر اولین ها// / رهاسازی زباله های شهری در برخی مناطق مسکونی و محلات مختلف مسجدسلیمان باعث شده تا تهدیدی جدی علیه بهداشت و سلامت عمومی تلقی شود. این در حالی است که مردادماه سال گذشته از کتاب طرح جامع مدیریت پسماند شهر و روستاهای مجاور مسجدسلیمان رونمایی شد. از طرفی رهاسازی زباله ها در مناطق مسکونی مسجدسلیمان از جمله چالش های مهم محیط زیستی سال های اخیر شهرستان به شمار می رود. موضوعی که علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع و انتشار انواع بیماری ها، چهره نازیبایی در سطح شهر ایجاد نموده است.

چالش اصلی سیستم فعلی مدیریت پسماند عدم پیگیری و تخلیه سطل های زباله به مدت بیش از یک هفته و در برخی موارد تا یک ماه بوده که علاوه بر ایجاد انبوهی از زباله در حوالی سطل های مخصوص و سرکشی حشرات موذی و حیوانات به آن بهداشت و سلامت جامعه و شهروندان را با تهدیدی جدی مواجه می سازد. از طرفی دیگر بوی تعفن ناشی از انباشت چندروزه زباله ها و نشت شیرابه زباله روی سطح معابر در ایجاد عوامل بیماری زا نقش مهمی خواهد داشت.

باید یادآور شد بر اساس قانون مدیریت پسماندها «مصوب۱۳۸۳» و آیین نامه اجرایی آن «مصوب ۱۳۸۴» و نیز ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲و۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه»، دستگاه قضایی می تواند در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست مطابق مفاد پیش گفته و دیگر قوانین مرتبط موضوع را مورد بررسی قرار داده و اقدامات قانونی در این خصوص صورت پذیرد.