پتروشیمی مسجدسلیمان یا اخراجی ها ۳/ بومی ها اخراج شدند!
پتروشیمی مسجدسلیمان یا اخراجی ها ۳/ بومی ها اخراج شدند!
جمعی از جوانان شهرستان مسجدسلیمان طی نامه های جداگانه که یک نسخه از آن به این پایگاه خبری ارسال شده به فرماندار مسجدسلیمان، دادستان و امام جمعه خواستار بکارگیری نیروهای بومی در مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان شده اند.

عصر اولین ها// جمعی از جوانان شهرستان مسجدسلیمان طی نامه های جداگانه که یک نسخه از آن به این پایگاه خبری ارسال شده به فرماندار مسجدسلیمان، دادستان و امام جمعه خواستار بکارگیری نیروهای بومی در مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان شده اند. متن نامه به شرح زیر می باشد:

فرماندار محترم شهرستان مسجدسلیمان

با سلام و آرزوی قبولی طاعات
به استحضار می رساند نیروهای بومی و مالکان اطراف منطقه زیلایی مسجدسلیمان که مستقیما در معرض خطر آلودگی هوا، فلرها و تصادفات جاده ای هستند و بدترین شرایط و خطرات در زمان اجرا و پیش راه اندازی را به جان خریده اند و کتب تاثیرات منفی اقتصادی مانند رهن و اجاره های منازل مسکونی سر به فلک کشیده و از افراد غیر بومی

در پتروشیمی استفاده شده و تأثیرمنفی در زندگی افراد بومی داشته است. حال که پتروشیمی در مسیر تولید قرار دارد حق آنها از جذب در پتروشیمی به دلیل وجود عده ای سودجو نادیده گرفته شده است.
لازم به ذکر است از مدیر عامل محترم و بازرسی پتروشیمی از سرپرست های میانی در مورد اسامی معرفی شده به کمیته جذب تحقیقات به عمل بیاورند و چطور افراد بومی منطقه ودارای تخصص نادیده گرفته شده اند خیلی نیروهای بومی که در این مناطق سکونت دارند دارای مهارت های فنی و تخصصی متناسب با کار در قسمت های مختلف پتروشیمی نیز می باشند ولی اکنون بیکار هستند که حتی برخی از آنان در مراحل احداث و راه اندازی بصورت مستمر و شبانه روز مشغول به کار و فعالیت بودند. اما پس از راه اندازی تمامی زحمات آنان نادیده گرفته شده و کارگران بومی اخراج شده و افرادی از سایر نقاط مختلف مشغول به کار شدند. لذا از شما نماینده های محترم رهبر معظم انقلاب و دولت انقلابی که حامی محرومان می باشید تقاضامندیم در خصوص جذب و بکارگیری نیروهای بومی این منطقه همکاری های لازم را مبذول فرمایید.

جمعی از جوانان شهرستان مسجدسلیمان

گفتنی است مقرر شده تا این مکاتبات تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.