پتروپالایش بختیاری مسجدسلیمان؛ چگونه آمد؟ چرا رفت؟
پتروپالایش بختیاری مسجدسلیمان؛ چگونه آمد؟ چرا رفت؟

عصر اولین ها// حدود سه سال پیش با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور عملیات اجرایی مجتمع پترو پالایش بختیاری مسجدسلیمان آغاز شد. پروژه ای که قرار بود علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی و صنعتی در منطقه زمینه اشتغال هزاران نفر از جوانان بیکار را فراهم سازد. با این حال سرانجام پرابهام این پروژه باعث […]

عصر اولین ها// حدود سه سال پیش با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور عملیات اجرایی مجتمع پترو پالایش بختیاری مسجدسلیمان آغاز شد. پروژه ای که قرار بود علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی و صنعتی در منطقه زمینه اشتغال هزاران نفر از جوانان بیکار را فراهم سازد. با این حال سرانجام پرابهام این پروژه باعث شد تا شائبه های انتقال بخشی از صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان به یکی از شهرهای همجوار قوت بگیرد. موضوعی که هر چند سال گذشته توسط برخی مسئولین پتروشیمی تکذیب شد اما عدم تداوم عملیات اجرایی مجتمع پتروپالایش به موضوع انتقال آن بیشتر دامن زده است.

به گزارش عصر اولین ها، عملیات اجرایی طرح پتروپالایش بختیاری در مسجدسلیمان آذرماه ۹۶ با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد.پروژه ای که با هدف جمع آوری گازها و تبدیل به فراورده ای الوفینی آغاز و در ۲ فاز تعریف شده است. فاز اول با ۲ میلیارد دلار و حدود ۱۴ و نیم میلیون متر مکعب گاز مورد نیاز که در مجتمع پتروپالایش بختیاری روزانه ۲۸ میلیون متر مکعب پالایش گازهای خام همراه نفت منطقه زیلایی و مناطق مجاور انجام شود. علاوه بر این انتظار می رفت تا این مجتمع به اشتغالزایی چوانان در منطقه  کمک بزرگی نماید. علیرغم گذشت سه سال از آغاز مجتمع پتروپالایش بختیاری اما تاکنون ادامه عملیات اجرایی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و بارها شائبه انتقال آن به یکی از شهرهای همجوار مطرح شده است. موضوعی که اگر چه توسط برخی مسئولین پتروشیمی مسجدسلیما تکذیب شد اما سخنی از ادامه عملیات اجرای مجتمع پتروپالایش سخنی به میان نیامده است. 

با تمام این تفاسیر باید اشاره داشت که مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان اگر چه نقش مهمی در اشتغالزایی جوانان ایفا نموده اما حضور نیروهای غیربومی در پتروشیمی مسجدسلیمان نیز بارها مورد اعتراض واقع شده است. موضوعی که می توانست با مدیریت بهتر همراه شود و بکارگیری جوانان و قشر بیکار شهرستان را در پی داشته باشد. از این رودر صورت صحت انتقال امتیاز مجتمع پتروپالایش بختیاری از مسجدسلیمان، باید گفت که امیدها به اشتغال جوانان در این مجتمع به یأس تبدیل شده و موج بیکاران شهر اولین ها بخت خود را برای اشتغال باید در سایر فرصت های شغلی منطقه و شهرهای همجوار جستجو کنند.

پایگاه خبری عصر اولین ها آمادگی خود را جهت پاسخگویی مدیران مجموعه پتروشیمی مسجدسلیمان به شائبه های مطرح شده و ابهام زدایی در خصوص مجتمع پتروپالایش بختیاری اعلام می دارد.