پذیرش مقاله علمی کارشناس نفت مسجدسلیمان در سمپوزیوم ملی رباتیک
پذیرش مقاله علمی کارشناس نفت مسجدسلیمان در سمپوزیوم ملی رباتیک

سایت خبری شهر اولین ها// مقاله علمی افشین خسروی کارشناس اداره فناوری اطلاعات شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان در سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی پذیرفته و ارایه گردید . این مقاله با عنوان ” تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از ترکیب طبقه بندها و الگوریتم های خوشه بندی ” به رشته تحریر درآمد […]

سایت خبری شهر اولین ها// مقاله علمی افشین خسروی کارشناس اداره فناوری اطلاعات شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان در سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی پذیرفته و ارایه گردید .
این مقاله با عنوان ” تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از ترکیب طبقه بندها و الگوریتم های خوشه بندی ” به رشته تحریر درآمد و بصورت پوستر در سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی ارایه گردید .
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، نویسنده مقاله در خصوص این پژوهش گفت : تأمین فضای تبادل اطلاعات با توجه به روند روبه رشد استفاده از شبکه های کامپیوتری بخصوص اینترنت و مهارت رو به رشد کاربران و مهاجمان این شبکه ها و نیز نقاط آسیب پذیری مختلف در نرم افزارها ، ایمن سازی سیستم ها و شبکه های کامپیوتری از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است .
این دانش آموخته ی رشته ی مهندسی نرم افزار افزود : وجود سامانه های ارزشمند و حیاتی در سازمان ها ایجاب می نماید که از شیوه های جدید جهت تشخیص نفوذ استفاده شود تا ضمن جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات از خرابکاری و یا افشای اطلاعات که می تواند باعث خسارت های جبران ناپذیری به برنامه های آتی شرکت ها شود جلوگیری نماید .