پروفسور کرم زاده:به هیچ عنوان عزل نشده ام/واکنش های مردم به خاطر محبت و علاقه است و آنها قصد بدی نداشته اند.
پروفسور کرم زاده:به هیچ عنوان عزل نشده ام/واکنش های مردم به خاطر محبت و علاقه است و آنها قصد بدی نداشته اند.

شهر اولین ها//پروفسور امید علی شهنی کرم زاده استاد برجسته کشور و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: استعفا دادن در دستگاههای دولتی یک امر طبیعی است. به گزارش شهر اولین ها، پروفسور امید علی شهنی کرم زاده استاد برجسته کشور و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: استعفا دادن در […]

شهر اولین ها//پروفسور امید علی شهنی کرم زاده استاد برجسته کشور و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: استعفا دادن در دستگاههای دولتی یک امر طبیعی است.

به گزارش شهر اولین ها، پروفسور امید علی شهنی کرم زاده استاد برجسته کشور و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: استعفا دادن در دستگاههای دولتی یک امر طبیعی است.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص واکنش ها در فضای مجازی به دنبال استعفای وی از سمت رییس دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر اظهار کرد: به هیچ عنوان عزل نشده ام بلکه چهار ماه پیش استعفا داده ام و به دلیل اشاره نشدن به استعفا در حکم پایان دوره، برای مردم و دوستداران شبهه عزل ایجاد شد.
پروفسور شهنی کرم زاده ادامه داد: به دلایل شخصی و اختصاص وقت بیشتری به دانشجویان دکتری استعفا کردم.
وی تصریج کرد: واکنش های مردم به خاطر محبت و علاقه است و آنها قصد بدی نداشته اند. این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: مسائلی مانند استعفا و از این قبیل مسائل، درون دانشگاهی است و دانشگاه باید مسائل را در درون خود حل کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به کار تحقیق و تربیت دانشجویان مشغول هستم و در کمیته های مختلف دانشگاه هم فعالیت دارم.
روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این خصوص بیانیه ای را منتشر کرده است./ایرنا