پروژه های میلیاردی در مسجدسلیمان به کدام پیمانکاران واگذار می شود؟
پروژه های میلیاردی در مسجدسلیمان به کدام پیمانکاران واگذار می شود؟

لزوم ورود نهادهای بازرسی و نظارتی به پروژه های ترک تشریفات در مسجدسلیمان / لیست پیمانکاران و شرکت های مجری پروژه ها در مسجدسلیمان منتشر شود / شرکت های توانمند و دارای صلاحیت یا فعالین ستاد انتخاباتی و بستگان طایفه ای؟ / علیرضا ورناصری: توسعه امنیت اقتصادی با فساد اقتصادی ممکن نیست/ قدیری ابیانه مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام: ترک تشریفات مناقصه و مزایده فساد آفرین است.

عصر اولین ها// اگر چه این روزها پروژه های مختلفی در راستای توسعه و عمران شهری منطقه در سطح مسجدسلیمان در حال اجراست اما انتشار لیست پیمانکاران و شرکت های مجری این پروژه ها می تواند گام موثری در راستای شفافیت و اجرای مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد.

به گزارش عصر اولین ها، از سال گذشته روند اجرای برخی پروژه های عمرانی در سطح مسجدسلیمان و حومه سرعت بیشتری یافته است. پروژه هایی همچون آبرسانی به برخی روستاها، طرح اصلاح شبکه توزیع آب مخزن روستایی، اجرای شبکه توزیع آب نفتک تا ریل وی، پروژه بهسازی فرودگاه مسجدسلیمان، احداث جاده های طرفین پل سی مایلی و … از جمله مواردی است که مطابق آن چه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج شده بصورت ترک تشریفات مناقصه انجام گرفته است. اگر چه مبلغ این پنج معامله بیش از ۳۴۵ میلیارد ریال قید شده اما از جزییات شرکت مجری و پیمانکاران پروژه ها اطلاعاتی قید نشده است.

علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان سال گذشته اظهار داشت :در برنامه ششم توسعه احکام نافذی در زمینه شفافیت‌سازی وجود دارد زیرساخت‌ها هم تدوین شده است و آنچه مهم است پیگیری و نظارت براین قوانین، جهت شفافیت اطلاعات بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی است. تلاش‌ها باید تسریع یابند، و تاکید دارم که در مجلس باید کانال‌های ارتباطی در امر شفافیت جهت اتصال قوانین ایجاد شود، تفحص و پیگیری پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰، سوال از وزرا و تطبیق مصوبات با مر قوانین از مصادیق شفافیت‌سازی است. از طرفی قدیری ابیانه مدیر نخبگان جهان اسلام با اشاره به این که ترک تشریفات مناقصه و مزایده فساد آفرین است بیان داشته: برقراری تشریفات برای مناقصه برای جلوگجیری از فساد است و طبیعتا ترک تشریفات زمینه را برای فساد فراهم می آورد. باید راهکاری یافت تا ترک تشریفات مناقصه اگر ضرورت داشته باشد جلوی فساد را بگیرد.

با این حال انتشار لیست پیمانکاران و شرکت های مجری پروژه های جاری در اخیر در سطح مسجدسلیمان می تواند در راستاس شفافیت و اجرای مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد. موضوعی که انتظار می رود از سوی نماینده مردم مسجدسلیمان بعنوان وظیفه نظارتی تحقق یابد. علاوه بر این انتظار می رود تا دیگر نهادهای نظارتی و بازرسی نیز در این راستا اقدامات عملی را برنامه ریزی صورت دهند. ضمن این که بر اساس بخشنامه یک نهاد نظارتی به تعدادی از مدیران دستگاه های دولتی و شهرداری ها، با تشریح این موضوع که هدف از برگزاری مناقصات، ایجاد فضای رقابتی سالم برای انتخاب مناسب ترین تامین کننده کالا یا خدمات و رعایت اصول شفافیت ارزیابی است، تاکید شده مدیران مربوط باید توجه داشته باشند علاوه بر ضرورت قوانین برگزاری مناقصات و تامین اعتبار لازم برای آن، حتی المقدور از درخواست یا صدور مجوز ترک تشریفات خودداری کنند.