چالش های محیط زیستی پساب خروجی صنایع؛ راهکارها و پیشنهادات
چالش های محیط زیستی پساب خروجی صنایع؛ راهکارها و پیشنهادات
مدیریت پساب های خروجی صنایع از جمله پتروشیمی ها می تواند در مدیریت بهتر آن ها و حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد.

عصر اولین ها// مدیریت پساب های خروجی صنایع از جمله پتروشیمی ها می تواند در مدیریت بهتر آن ها و حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد.

صنایع نفت وگاز خصوصا صنایع پتروشیمی ذاتا جزو صنایع آلوده کننده محیط زیست هستند و انواع آلاینده ها را که بعضا بسیار خطرناک هستند را وارد هوا،آب،خاک،می کنند.
پساب خروجی از صنعت نفت گریس،فنول ها،سولفیدها،آمونیاک،ذرات جامدمعلق،وفلزات سنگین تشکیل شده است. همچنین در فرایندپالایش،گازهایی نظیرH2X,NOX,SOX,و دیگرآلاینده های هوا نیز تولید می شود.
فعالیت های صنعت نفت از اکتشاف،حفاری،تولیدنفت وگاز تا تولید فراورده های پالایشگاهی و محصولات پتروشیمی آثار و پیامدهای نامطلوب واجتناب ناپذیری برای انسان و محیط زیست دارد.
از جمله راهکارها و پیشنهاداتی که می توان در این خصوص ارائه داد عبارتند از:

-شناسایی پسابها و اندازگیری کمی و کیفی آلاینده ها در کلیه واحدها
-توسعه فضای سبزو آبیاری آنها با استفاده از پسابهای صنعتی تصفیه شده
-تربیت و بکارگیری نیروهای متخصص و آشنا به محیط زیست درصنایع پتروشیمی
-ایجاد تصفیه خانه های اصولی و با تکنولوژی روز 

مریم صفی پور- کارشناس ارشد محیط زیست

  • نویسنده : مریم صفی پور- کارشناس ارشد محیط زیست