پس از پیشنهاد “شهر اولین ها” صورت گرفت؛ اختصاص قطعه ای به نام “هنرمندان” در مسجدسلیمان
پس از پیشنهاد “شهر اولین ها” صورت گرفت؛ اختصاص قطعه ای به نام “هنرمندان” در مسجدسلیمان

شهر اولین ها// پس از آنکه پیشنهاد اختصاص قطعه ای به نام هنرمندان و نام آوران مسجدسلیمان توسط “سایت خبری شهر اولین ها” مطرح گردید، در جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر مصوب گردید تا دو قطعه زمین به نام هنرمندان در دو نقطه شهر اختصاص یابد. به گزارش شهر اولین ها،در جلسه […]

شهر اولین ها// پس از آنکه پیشنهاد اختصاص قطعه ای به نام هنرمندان و نام آوران مسجدسلیمان توسط “سایت خبری شهر اولین ها” مطرح گردید، در جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر مصوب گردید تا دو قطعه زمین به نام هنرمندان در دو نقطه شهر اختصاص یابد.

IMG_3109

به گزارش شهر اولین ها،در جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر که با حضور رئیس و تنی چند از اعضای آن برگزار شد مقرر گردید تا دو قطعه زمین در قبرستان کلگه زرین واقع در روبروی غسالخانه و قبرستان چهاربیشه تخصیص گردد که امیدواریم این پروسه و اختصاص قطعه هنرمندان هر چه سریعتر عملی گردد تا شاهد ارج نهادن به زحمات ارزنده مفاخر مرحوم شهرستان خود در حوزه های مختلف با احداث قطعه هنرمندان مسجدسلیمان باشیم.