پلمپ واحد عرضه فرآورده های خام دام در مسجدسلیمان
پلمپ واحد عرضه فرآورده های خام دام در مسجدسلیمان

سایت خبری شهر اولین ها// رئیس اداره دامپزشکی مسجد سلیمان از مهر و موم یک واحد عرضه فرآورده های خام دامی با دستور قضایی در این شهرستان خبر داد. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، حمید رضا کاوش افزود: این واحد عرضه مرغ کشتار روز به علت تخلفات بهداشتی و رعایت نکردن قوانین […]

سایت خبری شهر اولین ها// رئیس اداره دامپزشکی مسجد سلیمان از مهر و موم یک واحد عرضه فرآورده های خام دامی با دستور قضایی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش سایت خبری شهر اولین ها ، حمید رضا کاوش افزود: این واحد عرضه مرغ کشتار روز به علت تخلفات بهداشتی و رعایت نکردن قوانین عرضه مهر و موم شد.
وی اظهارکرد:این واحد که اقدام به تکرار تخلفات و تخطی از قوانین سازمان دامپزشکی کرده بود،با پیگیری بازرسان اداره دامپزشکی و با هماهنگی مراجع قضایی مهر وموم شد.
رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان ازمتصدیان مراکز عرضه فرآورده های خام دامی خواست، با رعایت ضوابط بهداشتی، اداره دامپزشکی را در انجام وظایف محوله یاری کرده و شهروندان نیز از خرید گوشت هایی که فاقد مهر بهداشتی و نشان کشتارگاه هستند خودداری کنند./هور نیوز