پویش فرهنگ محیط زیستی در مسجدسلیمان همزمان با روز ۱۲ فروردین
پویش فرهنگ محیط زیستی در مسجدسلیمان همزمان با روز ۱۲ فروردین

عصر اولین ها// تشکل های مردم نهاد محیط زیست مسجدسلیمان همزمان با روز ۱۲ فروردین ماه ضمن ترویج فرهنگ محیط زیستی در میان گردشگران، اقدام به توزیع کیسه زباله، بروشور و کیسه خودرویی نمودند.

عصر اولین ها// تشکل های مردم نهاد محیط زیست مسجدسلیمان همزمان با روز ۱۲ فروردین ماه ضمن ترویج فرهنگ محیط زیستی در میان گردشگران، اقدام به توزیع کیسه زباله، بروشور و کیسه خودرویی نمودند.