پیام تبریک فرمانده انتظامی شهرستان گتوند به مناسبت روز خبرنگار
پیام تبریک فرمانده انتظامی شهرستان گتوند به مناسبت روز خبرنگار

عصر اولین ها// سرهنگ فتح الله پارسایی فرمانده انتظامی شهرستان گتوند به مناسبت روز خبرنگار درپیامی ضمن تبریک این روز بیان داشت: خبرنگاران حقیقت جویان آگاهی بخش وطلایه داران شفافیت آراسته به انصاف، حریت وامانتدارانی هستند که جامعه راامیدوارانه به خودباوری وحق طلبی رهنمون می سازند وهمواره با چشمانی بیدار وبدون هیچ چشمداشتی صادقانه در […]

عصر اولین ها// سرهنگ فتح الله پارسایی فرمانده انتظامی شهرستان گتوند به مناسبت روز خبرنگار درپیامی ضمن تبریک این روز بیان داشت:
خبرنگاران حقیقت جویان آگاهی بخش وطلایه داران شفافیت آراسته به انصاف، حریت وامانتدارانی هستند که جامعه راامیدوارانه به خودباوری وحق طلبی رهنمون می سازند وهمواره با چشمانی بیدار وبدون هیچ چشمداشتی صادقانه در پی انعکاس واقعیت ها به مردم هستتد. این قشر عزیزحقیقتا
آشنا به درد ونیاز مردم خصوصانادیدگان وکم دیده شدگان باعدالت خواهی هستند فلذا برخود واجب میداتم از طرف خود وسایر همکارانم روز خبرنگار را خدمت عزیزان رسانه تبریک وتهنیت عرض نمایم.