پیگیری یک خبر / ضرب العجل ۴۸ ساعته ای که ۴۸ روز به طول انجامیده … !؟
پیگیری یک خبر / ضرب العجل ۴۸ ساعته ای که ۴۸ روز به طول انجامیده … !؟

سایت خبری شهر اولین ها//اواخر شهریورماه بود که بعلت آنکه در محل ورودی بهشت زهرای چهاربیشه افرادی با سد معبر و ایجاد مکانی جهت سنگتراشی منظره نازیبایی را بوجود آورده بودند پس از صدور حکم قضایی عوامل اجرائیات شهرداری بهمراه عوامل انتظامی و نیروهای اداره محیط زیست در محل حاضر شده و اقدام به برچیدن […]

سایت خبری شهر اولین ها//اواخر شهریورماه بود که بعلت آنکه در محل ورودی بهشت زهرای چهاربیشه افرادی با سد معبر و ایجاد مکانی جهت سنگتراشی منظره نازیبایی را بوجود آورده بودند پس از صدور حکم قضایی عوامل اجرائیات شهرداری بهمراه عوامل انتظامی و نیروهای اداره محیط زیست در محل حاضر شده و اقدام به برچیدن تجهیزات و مصالح فرد مزبور نموده که البته با واکنش جدی این فرد مواجه شدند و در نهایت مقرر گردید تا پس از ۴۸ ساعت مسئول کارگاه سنگتراشی فوق نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر در این مکان اقدام نماید.

اکنون پس از گذشت حدود ۴۸ روز از این موضوع تاکنون اقدامی عملی در خصوص رفع سد معبر صورت نگردید و به نظر می رسد که ضرب العجل ۴۸ ساعته اجراییات شهرداری به افراد مزبور بی اثر بوده است.شنیده ها حاکی از آن است پس از آنکه برخورد جدی عوامل اجراییات و نیروی انتظامی با افراد ایجاد آورنده این سدمعبر مثمرثمر واقع نشد این موضوع از طریق مراجع قضایی تحت پیگرد قرار گرفته است.ضمن اینکه شهردار وقت مسجدسلیمان نیز دستور توقف عملیات اجرای حکم قضایی در برچیدن کارگاه سنگتراشی را صادر نموده و بهمین دلیل تاکنون اقدامی جدی در اینخصوص صورت نپذیرفته است.

با تمام این تفاسیر امیدواریم تا توجه به تعامل موجود میان دستگاه قضایی،عوامل انتظامی و شهرداری مسجدسلیمان ، احکامی اینچنین که جنبه زیباسازی نمای شهری علی الخصوص در منطقه پرتردد بهشت زهرای چهاربیشه اجرا گردند تا ضمن برخورد با متخلفین ، ایجاد فضایی بیشتر جهت احداث پیاده رو یا فضای سبز را بهمراه داشته باشد.