چالش بزرگ سازمانی در یکی از مهمترین ارکان شهرداری مسجدسلیمان
چالش بزرگ سازمانی در یکی از مهمترین ارکان شهرداری مسجدسلیمان

شهر اولین ها// امروزه حراست در ساختار سازمانی نهادها و ادارات نقش بسزایی در سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان ایفا می نماید. علاوه بر این در بررسی و احراز تخلفات اداری مالی، حفاظت از تاسیسات و اماکن، اسناد و مدارک نیز می تواند بعنوان یکی از زیر مجموعه های تشکیلاتی […]

شهر اولین ها// امروزه حراست در ساختار سازمانی نهادها و ادارات نقش بسزایی در سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان ایفا می نماید. علاوه بر این در بررسی و احراز تخلفات اداری مالی، حفاظت از تاسیسات و اماکن، اسناد و مدارک نیز می تواند بعنوان یکی از زیر مجموعه های تشکیلاتی به شکل قابل توجهی اثرگذار باشد. در شهرداری مسجدسلیمان اما به نظر می رسد این مقوله مدتی است کم اثر جلوه نموده و این نهاد مدنی مهم آسیب های متعددی را از این حیث متحمل شده است.

حراست پشتوانه ای محکم برای سلامت اداری و ساختاری شهرداری تلقی می گردد و از آنجا که سلامت این نهاد مدنی همواره در معرض آلودگی ها و تهدید های درونی و نفوذی است، توجه به این رکن مهم و تأثیرگذار جهت نیل به اهداف سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. سیستم ساختاری شهرداری مسجدسلیمان سالهاست که با چالش ها و مسائل متعددی مواجه بوده که اهمیت نقش حراست در بخش عمده ای از این موارد نمود پیدا کرده است. شائبه تخلفات اداری مالی از جمله بدهی کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی، انتشار برخی اسناد مهم، محرمانه و طبقه بندی شهرداری در سطح جامعه و فضای مجازی و مواردی از این قبیل نشان می دهد حراست شهرداری مسجدسلیمان علیرغم تلاش و پیگیری امور همگرایی کمتری از سوی سایر مسئولین واحدها در اجرایی نمودن برنامه های خود در سیستم شهرداری به همراه دارد.

از طرفی با توجه به اهمیت نقش سازمانی حراست برهه حساس کنونی شهرداری مسجدسلیمان و لزوم پیگیری بیشتر با تخلفات اداری، شناسایی و برخورد با آن ها، لزوم حمایت بیشتر از این رکن مهم و همگرایی و تعامل بیشتر مسئولین دیگر واحدهای شهرداری با حراست در افزایش سطح کیفی امورات محوله را ضروری می نماید. از این رو امیدواریم تا در شرایط کنونی که شهرداری مسجدسلیمان پس از تنش ها و حواشی استیضاح و عزل شهردار پیشین، نیازمند بررسی و رسیدگی به برخی مسائل و چالش های مطرح شده است، پیگیری جدی موضوع توسط سرپرست فعلی شهرداری و اعضای شورای شهر، در راستای افزایش سطح تعاملات با حراست شهرداری جهت هم افزایی بیشتر، برنامه ریزی بهتر و بهبود اداره و نظارت بر امور حراستی شهرداری مسجدسلیمان به شکل قابل توجه و مطلوبی انجام پذیرد.