چالش های مهم پیش روی مسجدسلیمان و افزایش انتظارات از سه عضو کلیدی شورای شهر + تصویر
چالش های مهم پیش روی مسجدسلیمان و افزایش انتظارات از سه عضو کلیدی شورای شهر + تصویر

شهر اولین ها// اگر چه با انتخاب هفت عضو جوان و کارآزموده شورای شهر مسجدسلیمان امیدها به بهبود وضعیت شهرستان در حوزه های مختلف افزایش یافته اما تجارب قبلی سه عضو کلیدی این شورا که پیش از این در حوزه های مهم شهرداری مسجدسلیمان مشغول به فعالیت بوده اند در صورت رویکرد مثبت و اجرایی […]

شهر اولین ها// اگر چه با انتخاب هفت عضو جوان و کارآزموده شورای شهر مسجدسلیمان امیدها به بهبود وضعیت شهرستان در حوزه های مختلف افزایش یافته اما تجارب قبلی سه عضو کلیدی این شورا که پیش از این در حوزه های مهم شهرداری مسجدسلیمان مشغول به فعالیت بوده اند در صورت رویکرد مثبت و اجرایی نمودن ایده ها در زمینه های کارشناسانه خود کمک شایانی به توسعه و پیشرفت شهرستان خواهند نمود.

به گزارش شهر اولین ها ، شهرستان مسجدسلیمان و بطور ویژه شهرداری سالهاست در حوزه های مختلف با چالش های عدیده ای در حوزه فنی، عمرانی و فضای سبز مواجه بوده است. این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که سه عضو شورای شهر پنجم در حوزه معاونت فنی ، اداری مالی ، خدمات شهری و واحد فضای سبز و پارکها در شهرداری مدتها مشغول به فعالیت بوده اند و تا حدود زیادی به کمبودها و مشکلات موجود مسجدسلیمان در این حوزه ها واقف هستند.

روح الله جلیلی نفر اول اعضای منتخب شورای شهر پنجم که سالها بعنوان معاونت خدمات شهری و مدیر اداری مالی شهرداری مشغول بکار بوده است به مشکلات پیش روی شهرداری حوزه خدمات شهری کاملاً آگاهی دارد. از آن جمله می توان به بخشی از وظایف شهرداری به موجب ماده 55 قانون شهرداری ها اشاره داشت. از طرفی دیگر و با توجه به سیستم مدیریتی پرحاشیه شهرداری در سالهای اخیر به واسطه حقوق معوقه و بیمه پرسنل شهرداری و نیز استخدامی ها و جذب نفراتی بدون دستورالعمل قانونی که به حوزه اداری مالی شهرداری بر میگردد و عضو جوان شورای شهر نیز به شرح وظایف این حوزه در شهرداری آگاهی کامل دارد تا حدود زیادی می تواند به مسائل و چالش های شهرداری در این زمینه سرو سامان بخشد.

در حوزه فنی و عمرانی نیز احمد زمانپور پیش از این عهده دار مسئولیت اجرایی بوده و به مشکلات فنی شهرداری و پروژه های نیمه تمام و کمبودهای شهرستان در حوزه عمرانی مشرف است.حوزه فنی شهرداری که همواره از آن بعنوان یکی از معاونت های کلیدی این نهاد نام برده می شود بطور قطع می تواند نقش مهمی در توسعه عمران و آبادانی شهرستان ایفا نماید و حضور معاونت فنی پیشین شهرداری در شورای شهر پنجم و بعنوان رئیس شورای شهرستان در صورت رویکرد مثبت به این حوزه می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات اجرایی حوزه فنی و عمرانی مسجدسلیمان باشد. رضا نجفیان دیگر عضو جوان شورای شهر پنجم نیز سالها بعنوان مسئول فضای سبز و پارکها در شهرداری مشغول به فعالیت بوده و بخش زیادی از اقدامات شهرداری در این حوزه مرهون تلاش و زحمات وی بوده است. هرچند که زمانپور نیز چند صباحی عهده دار این مسئولیت کلیدی در شهرداری بوده است.از اینرو با توجه به کمبود سرانه فضای سبز در شهرستان و نیاز جدی مسجدسلیمان به توسعه پارکها و رشد فضای سبز شهری در محلات متعدد و حضور دو تن از مسئولین پیشین واحد فضای سبز و پارکهای شهرداری در شورای شهر پنجم می توان گفت که تا حدود زیادی دغدغه شهروندان در اینخصوص برطرف خواهد شد و شاهد ارتقاء شاخص های شهرستان در این زمینه خواهیم بود.

با تمام این تفاسیر امیدواریم که جلیلی، زمانپور و نجفیان در کنار سایر اعضای شورای شهر پنجم بعنوان نماینده شهروندان در این نهاد مدنی به دغدغه هایی که خود پیش از این عهده دار مسئولیتش در شهرداری بوده اند ( حوزه خدمات شهری، اداری و مالی، معاونت فنی ، واحد فضای سبز و پارک ها) با توجه به اختیار عمل بیشتر در شورای شهر نگاهی جدی تر داشته باشند. نگاهی که می تواند منجر به رونمایی جدیدی از چهره شهرستان مسجدسلیمان در طول چهار سال دوره خدمت اعضای شورای شهر دوره پنجم باشد.