چرا زمین لرزه های مسجدسلیمان در مرکز لرزه‌نگاری کشوری ثبت نمی شود
چرا زمین لرزه های مسجدسلیمان در مرکز لرزه‌نگاری کشوری ثبت نمی شود
علیرغم وقوع زمین لرزه ها طی هفته های اخیر که شهروندان مسجدسلیمان نیز شدت آن را حس کرده اند اما جزییات آن در مرکز لرزه نگاری مشاهد نمی شود.

عصر اولین ها// علیرغم وقوع زمین لرزه ها طی هفته های اخیر که شهروندان مسجدسلیمان نیز شدت آن را حس کرده اند اما جزییات آن در مرکز لرزه نگاری مشاهد نمی شود. 

به گزارش عصر اولین ها، با نگاهی به وبسایت مرکز لرزه نگاری کشور متعلق به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران جزییات زمین لرزه های اخیر مسجدسلیمان مشاهد نمی شود. این در حالی است که اطلاع رسانی آخرین زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در این وبسایت قابل مشاهده است. در حالی که بخش عمده ای از مسجدسلیمان دارای بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی محسوب می شود و با دارا بودن چاههای نیمه فعال نفت و گاز جزو پهنه بندی خطرناک و مستعدزمین لرزه است اما زمین لرزه های اخیر در مرکز لرزه نگاری به ثبت نرسیده است. 

نکته مهم دیگر این که گفته می شود دستگاه لرزه نگاری نیز در فرمانداری شهرستان مستقر است اما همچنان از ثبت زمین لرزه های اخیر خبری نیست. هر چند پیش از این گفته شد که چنین زلزله هایی تنها در صورتی ثبت می شود که بلافاصله پس از وقوع از طرف ایستگاههای محلی گزارش شوند. به نظر می رسد بازنگری دستگاه ثبت زمین لرزه و پیگیری جهت اقدامات پیشگیرانه و توجه به مقوله پدافند غیرعامل برای مقابله و مدیریت مخاطرات احتمالی نتیجه بخش خواهد بود.