چرا نام مسجدسلیمان در لیست شهرهای تبعیدگاهی قرار گرفته است؟ + لیست
چرا نام مسجدسلیمان در لیست شهرهای تبعیدگاهی قرار گرفته است؟ + لیست

شهر اولین ها//در یک آیین‌نامه اجرایی که توسط وزیر کشور و وزیر دادگستری و در اجرای مفاد قانون مجازات تهیه شده و به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است، نام چند شهر در میان تبعیدگاه های کشور به چشم می خورد.(فرارو) به گزارش شهر اولین ها، تعیین یک محل بعنوان تبعیدگاه این احساس را به […]

شهر اولین ها//در یک آیین‌نامه اجرایی که توسط وزیر کشور و وزیر دادگستری و در اجرای مفاد قانون مجازات تهیه شده و به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است، نام چند شهر در میان تبعیدگاه های کشور به چشم می خورد.(فرارو)

به گزارش شهر اولین ها، تعیین یک محل بعنوان تبعیدگاه این احساس را به شنونده القا می کند که این شهرها ،دور افتاده، فاقد امکانات، بد آب و هوا و به نوعی فراموش شده هستند. براساس این گزارش، ماخذ این خبر نامه ای است که گفته می شود از طرف وزیرکشور به رئیس قوه قضاییه ارسال شده که طی آن برخی از شهرهای کشور از جمله مسجدسلیمان نیز جز تبعیدگاه های کشور اشاره شده است.

طی سالهای اخیر نیز جسته و گریخته این موضوع در محافل شنیده می شد و اکنون گفته می شود که مسجدسلیمان نیز در زمره شهرهای تبعیدگاهی کشور قرار دارد. با این حال مسئولین شهرستان و بویژه نماینده مردم باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا نام مسجدسلیمان در ردیف شهرهای تبعیدگاهی کشور قرار دارد. آیا روند توسعه شهرستان این قدر کند بوده که به دلیل عقب افتادگی شاهد قرار گرفتن آنها در لیست شهرهای تبعیدگاهی باشیم؟ آیا با این پسوند، شاخص های توسعه در مسجدسلیمان جایی برای ارتقاء به خود می بینند و آیا سرمایه گذاری حاضر می شود در شهر تبعیدگاهی سرمایه گذاری کلان انجام دهد؟

شاید این سوال در ذهن خوانندگان ایجاد شود که زمانی که یک متهم به تبعید محکوم می‌شود، چه نقاطی را می‌توان به عنوان تبعیدگاه درنظر گرفت و این نقاط را چه مرجعی تعیین می‌کند؟

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده … از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.»

تبصره (اصلاحی ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸) – نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می‏‌شود. آیین‏‌نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏‌رسد.

بدون شک برچسب «تبعیدگاه» بر پیشانی مسجدسلیمان نتیجه عدم توسعه یافتگی در سالهای اخیر و تداوم این روند در آینده خواهد بود. علاوه بر این برجسته شدن نام شهر اولین ها در لیست شهرهای تبعیدگاهی نوعی تحمیل مجازات جمعی علیه شهروندان و سلب حقوق جمعی و خدشه به حقوق معنوی آنان تلقی می شود. 

در شرایط کنونی مطالبه مهم مردم مسجدسلیمان پیگیری جدی مسئولین شهرستان بویژه نماینده مردم جهت خروج نام مسجدسلیمان از لیست شهرهای تبعیدگاهی و رونق توسعه و پیشرفت در حوزه های مختلف شهری از طریق جذب اعتبارات و حضور سرمایه گذاران مطرح است تا ضمن ایجاد زیرساخت ها و برخورداری از امکانات شهری گام بلندی در حذف نام شهر اولین ها از اذهان بعنوان یک شهر تبعیدگاهی برداشته شود.