چرا هیچ مقام مسئولی پاسخگوی تعطیلی مرکز مخابرات شهید مطهری نیست؟
چرا هیچ مقام مسئولی پاسخگوی تعطیلی مرکز مخابرات شهید مطهری نیست؟

عصر اولین ها// متأسفانه ضعف مدیریت سیاسی اجتماعی شهرستان (فرماندار) که هیچگونه وابستگی و عرقی به این خطه نداشته است باعث شده یکی پس از دیگری بجای اینکه امتیازاتی شامل شهرستان گردد که هیچ بلکه مراکز خدماتی مانند بانک ملی شعبه بازار چشمه علی که از ادغام دو شعبه چهاربیشه و بازار چشمه علی تشکیل […]

عصر اولین ها// متأسفانه ضعف مدیریت سیاسی اجتماعی شهرستان (فرماندار) که هیچگونه وابستگی و عرقی به این خطه نداشته است باعث شده یکی پس از دیگری بجای اینکه امتیازاتی شامل شهرستان گردد که هیچ بلکه مراکز خدماتی مانند بانک ملی شعبه بازار چشمه علی که از ادغام دو شعبه چهاربیشه و بازار چشمه علی تشکیل گردیده بود یا مرکز مخابراتی شهید مطهری به تعطیلی رسیده و هیچ مقام پاسخگویی هم نیست !؟
ناگفته نماند اگر سری به اداره مخابرات شهرستان بزنید از ترس اینکه هر لحظه ممکن است این ساختمان قدیمی ریزش نماید ارباب رجوع با ترس وارد این اداره میگردد. یا خود پرسنل جرأت رفتن به اتاق‌های قدیمی و زیر زمین را ندارند چون انواع اقسام مارها در آنجا جولان می‌دهند. یا نمونه دیگر ساختمان شعبه تامین اجتماعی چند سال است که بر اثر زلزله تخریب گردیده و اداره مذکور به ساختمان مسکونی مجاور منتقل شده که شرایط بسیار سختی هم برای پرسنل و ارباب رجوع حاکم است از نظر رفت و آمد و خدمات دهی ولی مهم مسئولی نیست که پیگیر باشد !؟
واقعا مانده ایم در این شهر چه می‌گذرد که فقط سکوی پیشرفت و ترقی غیر بومی هاست با یک بررسی اجمالی ببینید چند نفر فرماندار و شهردار غیر بومی در این شهر مشغول بوده که بعد بعنوان نمایندگان شهرهای خودشان انتخاب شدن ولی افسوس جای رشد و خدمت به بچه های این شهر داده نمیشود … !؟

  • نویسنده : یادداشت وارده